Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenia 2018


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zawiadomienie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zmianie decyzji nr 612/2018 o pozwoleniu na przeprowadzenie badań powierzchniowych na terenie gminy Moryń 2018-12-31 12:15:35
Wytyczne Zachodniopomoskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie dotyczące okazjonalnej sprzedaży żywności na imprezach okolicznościowych typu jarmarki, kiermasze szkolne, parafialne itp. 2018-12-14 09:22:26
Zawiadomienie 2018-11-13 09:58:12
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MORYNIA 2018-11-05 14:42:55
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdzająca taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Wodociągi Zachodniopomorskie Sp.z o. o. w Goleniowie 2018-09-19 10:59:29
Zawiadomienie o zebraniu dowodów do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: ?budowie linii kablowej 15 kV, linii kablowej 0,4 kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4 kV realizowanych w ramach modernizacji sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV Bielin ? Moryń na działkach o nr ewid. 315/17, 327/2, 332/2 obręb 2 m. Moryń 2018-08-22 14:55:44
Zawiadomienie o zebraniu dowodów do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na "budowie lini kablowej w ramach modernizacji sieci elektroelektrycznej" 2018-08-07 12:37:23
Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż na "Alei Gwiazd Plejstocenu" w Moryniu dwóch modeli zwierząt tj. model prażubra stepowego oraz łosia północnego 2018-07-25 14:40:26
Burmistrz Morynia ogłasza II nabór wniosków na udzielenie pomocy finansowej dla osób fizycznych w 2018 r. na wykonanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych 2018-07-10 14:15:34
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdzająca taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na terenie Gminy Moryń. 2018-06-20 09:03:37
Komunikat nr 1/2018 - Postanowienie Inspektora Budowlanego w Gryfinie, w sprawie kontroli budynków mieszkaniowych oraz mieszkalno-usługowych, w tym również budynków jendorodzinnych w zakresie stanu technicznego przewodów kominowych na terenie powiatu gryfińskiego. 2018-06-19 11:52:12
Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2018 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 2018-05-18 07:53:30
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przeprowadzenie przez zespół pracowników Katedry Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego badań powierzchniowych na terenie gm. Moryń i Cedynia 2018-05-08 11:10:31
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania i zamiarze wydania decyzji w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzenie badań powierzchniowych na terenie gm. Moryń i Cedynia 2018-04-03 13:20:46
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości lokalowej w miejscowości Klępicz, gm. Moryń o powierzchni użytkowej 48,50 m2 w raz z prawem własności pomieszczeń przynależnych o łącznej powierzchni użytkowej 12,70m2 2018-03-16 11:29:49
Ogłoszenie o naborze wniosków o pomoc na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z: demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest w ramach "Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Moryń na lata 2008-2032" - w roku 2018 r. 2018-03-12 13:03:00
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE GRYFIŃSKIM W 2018 R. 2018-01-04 12:40:32

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
04 sty 2018

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
04 sty 2018, godz. 12:35

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
04 sty 2018, godz. 12:35