Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

DPS: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Times New Roman";} Dom Pomocy Społecznej ul. Rynkowa 27 74-503 Moryń (tel. 091 4 146 024)

Moryń, 2008-11-14

DPS 1.P. 345-03/08        

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Nr sprawy: DPS 1.P. 345-03/08. (Ogłoszenie o zamówieniu numer :285341-2008)

 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp   Dyrektor Domu Pomocy Społecznej informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców :

 

1.      Najkorzystniejszą ofertę w zakresie zadania A/ -artykuły ogólno spożywcze- złożył wykonawca:

  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo - Handlowe „PIK“ - Józef Bułat Ul. Rzeźnicza 6-8 73-110 Stargard Szczeciński      

a.      Cena brutto oferty złożonej przez w/w firmę wynosi : 18 940,02 zł

 

2.      Najkorzystniejszą ofertę w zakresie zadania B/ - słodycze i artykuły cukiernicze - złożył wykonawca :

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo

- Handlowe „PIK“ - Józef Bułat

Ul. Rzeźnicza 6-8 73-110 Stargard Szczeciński  

a.      Cena brutto oferty złożonej przez w/w firmę wynosi : 24 533,68 zł

 

3.      Najkorzystniejszą ofertę w zakresie zadania C/ - kasze, dżemy i konserwy - złożył wykonawca:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo

- Handlowe „PIK“ - Józef Bułat

Ul. Rzeźnicza 6-8 73-110 Stargard Szczeciński  

a.      Cena brutto oferty złożonej przez w/w firmę wynosi : 42 267,21 zł

   

4.      Najkorzystniejszą ofertę w zakresie zadania D/ -mrożone produkty mączne – złożył wykonawca:

  ELFOOD-DYSTRYBUCJA Sp. z O.O.

ul. Szczecińska 22

75-135 Koszalin

a.      Cena brutto oferty złożonej przez w/w firmę wynosi : 10 999,07 zł

     

5.      Najkorzystniejszą ofertę w zakresie zadania E/ - pieczywo - złożył wykonawca:

    ZPH „Chlebek” Czesław Kieżun ul. Podmiejska-Boczna 14 66-400 Gorzów Wielkopolski        

a.      Cena brutto oferty złożonej przez w/w firmę wynosi : 24 276,81 zł

    II. Umotywowanie:

 Jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena i oferty złożone przez w/w wykonawców spełniają wymagania zawarte w SIWZ.Dla każdej części zamówienia wpłynęło po 1 ofercie i oferty te , jako jedyne w swoim zakresie otrzymały maksymalną liczbę punktów – wyliczoną przy użyciu wzoru zawartego w SIWZ .

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

Wybrani wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-11-24.

 

III. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 PZP - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

1) nie zostały odrzucone żadne oferty; 2) żaden z wykonawców nie został wykluczony   Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 180 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
14 lis 2008

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
14 lis 2008, godz. 13:43

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
14 lis 2008, godz. 13:43