Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie - w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest

      Moryń, dnia 20 grudnia  2010r.

 GMOŚ. 7660-2/10                

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest ( Dz.U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876 ze zm. ) osoby fizyczne zobowiązane są do składania corocznej aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest.

Informację  ( druk do pobrania  ze strony internetowej lub w UM w Moryniu, pokój nr 2 ) należy wypełnić i dostarczyć do tut. Urzędu ( pokój nr 2) w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2011r.

Jednocześnie informuję, że nastąpiła zmiana w zakresie sporządzania  oceny stanu wyrobów zawierających azbest. Właściciel bądź zarządca  obiektu sporządza w jednym egzemplarzu ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zwaną dalej „ oceną” , a następnie przechowuje ocenę łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej. Dla budynków oraz obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla których jest prowadzona książka obiektu budowlanego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane, ocena ta powinna być dołączona do książki obiektu budowlanego.  Nie ma zatem obowiązku składania „ oceny” do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie.

UWAGA! Zgodnie z art. 346 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska - kto, wykorzystuje substancje stwarzające szczególe zagrożenie dla środowiska, nie przekazuje okresowo odpowiednio burmistrzowi informacji o rodzaju, ilości i miejscu ich występowania ( osoby fizyczne) lub marszałkowi województwa  ( podmioty prowadzące działalność gospodarczą), czym narusza obowiązek określony w art. 162 ust. 3 i 4 podlega karze grzywny.

 Bliższych informacji w powyższej sprawie  udziela pracownik Gminy Elżbieta Grygorcewicz, pokój nr 2 lub tel. 91 466 79 54.

Burmistrz Morynia

 Jan Maranda 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
INFORMACJA (DOC, 25.00Kb) 2010-12-21 10:45:29 70
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Elżbieta Grygorcewicz

Data wytworzenia:
20 gru 2010

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
21 gru 2010, godz. 10:45

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
21 gru 2010, godz. 10:45