Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - DPS Moryń


Moryń 07-11-2006

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  1. Zamawiający : Dom Pomocy Społecznej ; ul. Rynkowa 27 ; 74-503 Moryń

  2. Tryb postępowania : przetarg nieograniczony

  3. Przedmiot zamówienia : dostawa ziemniaków jadalnych w ilości 8 000 kg

  4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w portalu UZP w dniu 16-10-2006 pod sygnaturą : OWP/2006/10/16-863367 oraz na stronie internetowej BIP Moryń , w dniu16-10-2006 r pod adresem :bip.moryn.pl/strony/13.dhtml .

  5. Powód unieważnienia postępowania : - nie złożono ani jednej oferty .

  6. Prawne uzasadnienie unieważnienia postępowania:

Prawo Zamówień Publicznych, Art. 93. 1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z

zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert

niepodlegających odrzuceniu;

3) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o

dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie zostały złożone oferty co najmniej przez

dwóch wykonawców niepodlegających wykluczeniu;

4).....

Dom Pomocy Społecznej

ul. Rynkowa 27

74-503 Moryń


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
08 lis 2006

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
08 lis 2006, godz. 12:51

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
08 lis 2006, godz. 12:51