Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Burmistrz Morynia ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na usługi: " Kredyt złotowy długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moryń na zadania określone w uchwale budżetowej na rok 2007"


Burmistrz Morynia

Plac Wolności 1

74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP: 858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

ogłasza

przetarg nieograniczony

o wartości poniżej 60.000 euro

na usługi:

„Kredyt złotowy długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moryń na zadania określone w uchwale budżetowej na rok 2007”

 

CPV: 66130000-0 Usługi udzielania kredytu

 

 

WADIUM - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze stron internetowych www.bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 - za pobraniem 5,00zł.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ofert wariantowych.

 

Termin realizacji zamówienia:

Pożądany: I półrocze 2007 ; spłata do dnia 30-06-2016r.

W przetargu mogą uczestniczyć oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2002r Nr 19, poz. 177 z póź. zm./, oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.1-4 i 10 oraz ust.2 pkt.1-4 ustawy j.w.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (na cenę składają się pozycje 4-14 z tabeli zawartej w załączniku Nr 1 do SIWZ) 80 %

warunki kredytu (okres karencji) 20 %

Termin składania ofert upływa dnia 22-05-2007r o godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22-05-2007r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

 

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert., tj. do dnia 25-06-2007r.

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

  • Sławomir Jasek - Referent - tel. 091 466 79 62 w godz. 8:00 - 14:00

  • Marek Kurjata - Skarbnik Gminy Moryń - tel. 091 466 79 56 w godz. 8:00 - 14:00

Moryń: 2007-05-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Og oszenie tablica + internet (DOC, 34.00Kb) 2007-05-14 15:59:44 75

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
oferta,_o_wiadczenia,_og_oszenia2 (DOC, 162.00Kb) 2007-05-14 16:00:41 50
specyfikacja (DOC, 225.50Kb) 2007-05-14 15:59:44 84

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
oferta i za a - Modyfikacja (DOC, 163.00Kb) 2007-05-18 15:50:47 89
SIWZ Modyfikacja (DOC, 209.00Kb) 2007-05-18 15:50:20 28
wyjasnienie Internet (DOC, 131.50Kb) 2007-05-18 15:49:58 100

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAWIADONIENIE o wyniku postepowania BIP (DOC, 30.50Kb) 2007-05-23 15:26:53 33

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o udzieleniu zamowienia (DOC, 29.00Kb) 2007-06-29 14:55:41 18

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Marek Kurjata

Data wytworzenia:
14 maj 2007

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
14 maj 2007, godz. 15:59

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
29 cze 2007, godz. 14:55