Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Burmistrz morynia ogłasza przetarg nieograniczony o wartości ponizej 60.000 euro na dostawę samochodu do wywozu nieczystości stałych - odpadów


Burmistrz Morynia

Plac Wolności 1

74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP: 858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

ogłasza

przetarg nieograniczony

o wartości poniżej 60.000 euro

na dostawę:

Samochodu do wywozu nieczystości stałych - odpadów

CPV: 34144510-6 Pojazdy do transportu odpadów

34144511-3 Pojazdy do zbierania odpadów

 

WADIUM: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 - za pobraniem 5,00zł lub pobrać ze strony: bip.moryn.pl .

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ofert wariantowych.

 

Termin realizacji zamówienia: do dnia 13-11-2006r.

W przetargu mogą uczestniczyć oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2004r Nr 19, poz. 177 z póź. zm./, oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.1-4 i 10 oraz ust.2 pkt.1-4 ustawy j.w.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena - 95 %

 

Rocznik - 5%

Termin składania ofert upływa dnia 03-11-2006r o godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 03-11-2006r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

 

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

  • Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62 w godz. 8:00 - 14:00,

  • Henryk Kaczmarg, tel. 091 414 60 35 w godz. 8:00 - 14:00

Moryń: 2006-10-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Og oszenie tablica + internet (DOC, 33.00Kb) 2006-10-24 17:19:35 30

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA (DOC, 86.50Kb) 2006-10-24 17:19:35 85
za__czniki (DOC, 60.00Kb) 2006-10-24 17:19:54 98

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja (DOC, 21.50Kb) 2006-11-06 11:03:11 93

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
24 paź 2006

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
24 paź 2006, godz. 17:19

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
24 paź 2006, godz. 17:19