Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dostawa i montaż nagłośnienia, oświetlenia scenicznego, kotar (kurtyn) i systemu projekcji obrazu w Regionalnym Biurze Geoparku


Moryń: Dostawa i montaż nagłośnienia, oświetlenia scenicznego, kotar (kurtyn) i systemu projekcji obrazu w Regionalnym Biurze Geoparku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moryń , Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667950, faks 091 4667957.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.moryn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż nagłośnienia, oświetlenia scenicznego, kotar (kurtyn) i systemu projekcji obrazu w Regionalnym Biurze Geoparku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż nagłośnienia, oświetlenia scenicznego, kotar (kurtyn) i systemu projekcji obrazu
w Regionalnym Biurze Geoparku w tym: 1. Wyposażenie sceny urządzenia oświetleniowe
i okotarowanie - Programowalny sterownik oświetlenia scenicznego. Sterownik obsługujący od 15 do 20 obwodów sterujących ściemniaczami. Wyświetlacz funkcji. Czytelna i dokładna instrukcja obsługi i opisu wszystkich funkcji w języku polskim. 16 przycisków szybkiego zapalania scen przez przyciski, Możliwość zapamiętania od 15 do 20 programów zawierających sceny świetlnych lub efekt. Regulacja tempa odtwarzania-suwak, regulacja poziomu sumy- suwak. Konstrukcja sterownika z możliwością zabezpieczenia w czasie transportu. (1 szt.) - Panel mocy - ściemniaczy świateł, pracujący w systemie obsługującym od 10 do 12 obwodów z płynną regulacją i jednoczesnym obciążeniem jednego kanału
w zakresie od 10 do15 amper. Zabezpieczenie każdego z kanałów. Regulacja i ustawianie funkcji panelu na płycie frontowej. Konstrukcja panelu umożliwiająca przenoszenie oraz zabezpieczenie w czasie transportu. (1 szt.) - Szafa konstrukcyjna, zabezpieczająca sterownik oświetlenia wraz z panelem w czasie użytkowania oraz transportu. (1 szt.) - Konstrukcja rampy scenicznej z aluminium do montażu przed sceną. Przekrój rury głównej 40-60 mm, grubość ścianki 2-3 mm. Konstrukcja, na której mocowane będą reflektory sceniczne i inny wymagany sprzęt, zamontowana będzie około 4 m przed sceną. Wykonanie w systemie rur odpowiadającym wymaganiom technicznym do podwieszenia urządzeń oświetleniowych przewidzianych do oświetlenia sceny. Konstrukcja o długości 7 m (1 szt.), konstrukcja o długości 1,5 m (2 szt.) - Rampy do reflektorów nad sceną wykonane z konstrukcji aluminiowej. Konstrukcja
o przekroju rur 40-60 mm grubość ścianki 2-3 mm. Długość pojedynczego elementu - 7 metrów (2 szt.) - Reflektor Teatralny z regulowanym kątem świecenia 10-40 stopni i moc stosowanych żarówek od 500 i 1000 Wat. Reflektor powinien posiadać w komplecie żarówkę o żywotności nie mniejszej niż 400 godzin oraz mocowanie do konstrukcji scenicznych. Kolor reflektorów dostosowany do koloru wnętrza. (6 szt.) - Reflektor teatralny 300-500 Wat z regulacją kąta świecenia . Reflektor dostarczony w komplecie z żarówką halogenową oraz mocowaniem do konstrukcji scenicznych. (2 szt.) - Reflektor estradowy z obudową wykonaną z metali lekkich o mocy nieprzekraczającej 1000 Wat w komplecie z ramką do montażu kolorowych filtrów oraz mocowaniem do konstrukcji scenicznych w kolorze dostosowanym do wystroju sceny i reszty urządzeń oświetleniowych. (14 szt.) - Folia barwna do reflektorów wysokotemperaturowa
w arkuszach o wymiarach min. 100 x122cm. Kolory stosowane w teatrach i na scenie (czerwony, niebieski, żółty, zielony, pomarańczowy, fioletowy) (6 szt.) - Prace instalacyjne i montażowe: zamontowanie konstrukcji ramp scenicznych przed sceną oraz nad sceną montaż reflektorów scenicznych na rampach oraz wykonanie podłączeń elektrycznych do istniejącej instalacji. Montaż panela mocy oraz sterownika oświetlenia w szafie konstrukcyjnej wraz z podłączeniem elektrycznym. - Kotara materiałowa zasłaniająca tylną ścianę sceny w całości w świetle widoczności widowni, marszczona bez zakładek, posiadająca atest ognioodporności, kolor do uzgodnienia. Możliwość ręcznego rozsunięcia bez dodatkowych mechanizmów. Szerokość łączna do zasłonięcia około 700 cm, wysokość około 310 cm. Mocowanie do sufitu sceny. (1 szt.) - Kotara materiałowa zasłaniająca bok sceny częściowo marszczona bez zakładek, posiadająca atest ognioodporności. Kolor kotary do uzgodnienia. Mocowanie do sufitu sceny. Szerokość kotary około 120 cm, wysokość około 310 cm. (2 szt.) 2. Wyposażenie techniczne Sali do celów konferencyjnych i estradowych wraz z transmisją dźwięku i urządzeniami multimedialnymi. - Kolumny głośnikowe pasywne w kolorze odpowiadającym estetyce wnętrza sali, o mocy odpowiedniej do nagłośnienia całkowitej powierzchni sali, nie mniejszej niż 85 Wat RMS / 8 Ohm. o dobrych walorach akustycznych, wyposażone w głośnik niskotonowy od 6 do 10 cali i średnio-wyskotonowy o wielkości do 1 cala, z wylotem o szerokim kącie pokrycia. Skuteczność akustyczna maksymalna około 118 dB, wysokość zewnętrzna kolumny głośnikowej do 420 cm dostosowana możliwościami instalacyjnymi. Kolumny powinny posiadać system mocowania pod kątem pochyłym w stosunku do Sali potrzebnym dla optymalnej słyszalności. (6 szt.) - Mikser dźwiękowy analogowy z możliwością pracy w systemie konferencyjnym posiadający min. 6 wejść mikrofonowo-instrumentowych z regulowaniem korekcji barwy w pełnym paśmie dźwięku, oraz z min. 2 wejściami dla urządzeń stereofonicznych. (1 szt.) - Wzmacniacz (końcówka mocy) pracująca
w systemie konferencyjnym (liniowym). Pasmo przenoszenia sygnału od 32 Hz do 42 Hz dostosowane
do odbioru dźwięku w pełnym zakresie. Moc wyjściowa min. 1 x 240 watt dostosowana do powierzchni sali. Wzmacniacz z możliwością montażu w konstrukcjach przenośnych i transportowych. (1 szt.) - Zestaw profesjonalnych mikrofonów bezprzewodowych w zestawieniu jako komplet dwóch sztuk ze stacją odbiorczą lub jako dwa oddzielne zestawy. Zestaw powinien pracować w zakresie częstotliwości akustycznych wymaganych dla tego typu urządzeń. Wymagany długi czas pracy nadajników na bateriach (powyżej 30 godzin w trybie ekonomicznym) (1 komplet) - Zestaw 4 mikrofonów bezprzewodowych
do celów konferencyjnych na regulowanym uchwycie (gęsiej szyjce) z wyłącznikiem, stabilną podstawą wraz z jednostką odbiorczą oraz ładowarką mogącą obsłużyć minimalną ilość akumulatorów potrzebnych do uruchomienia całego zestawu. (1 komplet) - Cyfrowy rejestrator do nagrywania przebiegu posiedzenia lub konferencji. Możliwość nagrywania na przenośny nośnik. (1 szt.) - Profesjonalny mikrofon dynamiczny klasy estradowej, pasmo przenoszenia: od 50 do 15000 Hz dostosowane do warunków i możliwości pracy mikrofonów. (3 szt.) - Profesjonalny mikrofon klasy estradowej do nagłośnienia instrumentów akustycznych oraz wzmacnianych. Minimalne pasmo przenoszenia od 40 Hz do 15 KHz, dopasowane do warunków
i możliwości pracy mikrofonów. (2 szt.) - Profesjonalny mikrofon do nagłośnienia bębna centralnego perkusji oraz innych niskobrzmiących instrumentów z min. pasmem przenoszenia od 20 do 10000 Hz, wymaganym do profesjonalnej pracy mikrofonów. (1 szt.) - Profesjonalny mikrofon pojemnościowy klasy estradowej używany do nagłaśniania instrumentów akustycznych, perkusyjnych, dętych, chórów oraz orkiestr. (2 szt.) - Statywy mikrofonowe stołowe małe (2 szt.) - Statywy mikrofonowe stojące duże w wersji profesjonalnej, wysuwane z ramieniem regulowanym, metalowe elementy blokujące. (8 szt.) - Statyw mikrofonowy do instrumentów, stojące, małe w wersji profesjonalnej z wysuwanym teleskopowo ramieniem. (3 szt.) - Profesjonalny zestaw kolumn pasywnych dużej mocy pracujący w zakresie pasm średnich
i wysokich jako kolumny dwudrożne z minimalną wielkością głośnika średniotonowego od 12 do 15 cali oraz min. wielkością głośnika wysokotonowego od 1 do 2 cali wymaganą do przekazania jak najlepszej jakości dźwięku. Wymagana moc nominalna kolumny od 400 do 800 Watt/ 8 ohm oraz skuteczność 1W/1m - 98 db - dostosowaną do wielkości sali. Zestaw powinien być wyposażony w uchwyty pozwalające
na bezpieczne podwieszenie systemu. (4 szt.) - Profesjonalne kolumny basowe dużej mocy, oparte
na dwóch głośnikach basowych o wielkości od 15 do 18 cali przy impedancji 8 ohm oraz mocy
od 600 W do 800 Watt każdy głośnik. Skuteczność kolumn 1 W/1 m min. 103 db, w szczycie 136 db. (2 szt.) - Profesjonalne monitory sceniczne - odsłuchy oparte na pasywnej kolumnie dwudrożnej
z głośnikiem basowym wielkości od 12 do 15 cali oraz głośnikiem wysokotonowym o wielkości od 1 do 2 cali. Moc kolumny dostosowana do wielkości sceny i zastosowania to od 400 do 600 Watt/ 8 ohm i min. Skutecznością 101 db. (4 szt.) - Wszystkie kolumny powinny być wykonane z materiałów o wysokich parametrach odpornościowych na uderzenia, obicia, wilgotność, wysoka temperaturę. Wykończenie kolumn o standardzie profesjonalnych systemów nagłośnieniowych. - Wzmacniacz (końcówka mocy)
do kolumn systemu nagłaśniającego głównego o minimalnej mocy 2 x 800 W / 4 ohm z możliwością zastosowania mostkowania 2 x 1100 W 2 ohm wymaganym do planowanych zastosowań i pracy urządzenia. Wzmacniacz musi posiadać zabezpieczenia wymagane do sprawnej i długotrwałej pracy oraz możliwość montażu w konstrukcjach przenośnych i transportowych. (2 szt.) - Wzmacniacz (końcówka mocy) do monitorów scenicznych o minimalnej mocy 2 x 250 W /8 ohm z możliwością zastosowania mostkowania 2 x 400 / 4 ohm wymaganym do planowanych zastosowań i pracy urządzenia
z zabezpieczeniami wymaganymi do sprawnej i długoterminowej pracy oraz z możliwością montażu
w standardowych konstrukcjach przenośnych i transportowych.. (2 szt.) - Aktywna zwrotnica (crossover) min. 2 drożny stereo, z przełączalnym trybem pracy mono/stereo oraz zsumowanym wyjściem dla niskich częstotliwości. Zwrotnica powinna posiadać indywidualną regulację poziomów dla wszystkich wyjść (1szt.) - Profesjonalny, podwójny odtwarzacz płyt CD formatu audio i mp3 wyposażony w pilota oraz wyświetlacz wskazujący parametry i funkcje pracy urządzenia. Urządzenie z możliwością montażu w profesjonalnych konstrukcjach przenośnych i transportowych. (1 szt.) - Okablowanie i wtyki sceniczne. Profesjonalny przewód mikrofonowy 2 żyłowy o przekroju żyły min. 0,22 mm2 z pełnym gęstym oplotem ekranowym
w kolorze czarnym wymaganym do zachowania stonowanej kolorystyki sceny - 100 mb. Wtyki mikrofonowe profesjonalne, trwałe i odporne na jakiekolwiek uszkodzenia (załamania, peknięcia) zabezpieczające przewód przed wyrwaniem, stosowane jako męskie - 25 szt. oraz żeńskie - 25 szt. Wtyki głośnikowe - profesjonalne wtyki spełniające wszelkie wymagania w wysokoprądowych instalacjach nagłośnieniowych z obciążalnością prądową ciągłą min. (1m) 40 A, trwałe i odporne na wszelkie uszkodzenia (złamania, pęknięcia) - 20 szt. - Skrzynia transportowa wykonana jako standardowa skrzynia transportowa do urządzeń estradowych (końcówek mocy) posiadająca min. 2 klapy serwisowe, kółka, rączki o wysokości min. 10 U (10 jednostek) (1 szt.). Skrzynia transportowa wykonana jako standardowa skrzynia do urządzeń estradowych (na odtwarzacz CD) z min. 2 klapami serwisowymi, bez kółek
o wysokości dostosowanej do wymiarów odtwarzacza CD. (1 szt.) - Cyfrowy profesjonalny mikser
do sterowania nagłośnieniem scenicznym nim. 24 BIT / 96 kHz, z ilością wykorzystywanych kanałów od 24 do 40 oraz minimalną ilością powrotów od 8 do 12 kanałów i min. 8 wejść cyfrowych dostosowanych
do pracy i zastosowań urządzenia. Mikser powinien posiadać wysokiej klasy procesory dynamiki oraz procesory efektowe, w pełni zmotoryzowane suwaki, rozbudowany system korekcji na wejściach i osobny na powrotach, w komplecie z profesjonalną skrzynią transportową. (1 szt.) - Projektor multimedialny: Typ matrycy DPL. System filtrów dla ochrony przed kurzem, chłodzenie przednie lub boczne. Szybkie chłodzenie. Rozdzielczość podstawowa XGA - 1024x768 lub wyższe, rozdzielczość maksymalna 1600 x 1200 lub wyższe. Wyświetlanie obraz o przekątnej od 30 do 300 cali (obraz o przekątnej min.190 cali przy odległości projektora od ekranu wynoszącej 4,5 m) Jasność min. 2500 ANSI lumenów. Kontrast min. 4000:1. Format obrazu podstawowy 4:3. Żywotność lampy min. 4000 godzin (w trybie eco). Korekcja zniekształceń obrazu w pionie +/- 40 stopni. Menu w języku polskim. Moduł Wi-Fi USB umożliwiający bezprzewodową komunikację z komputerem przesyłając - w czasie rzeczywistym - dane między nim
a projektorem do odległości min. 8 m. Wejścia/wyjścia: min. 1 wejście HDMI, min. 1 wejście D-Sub 15pin, min. 1 wejście S-Video mini DIN, min. 1 wejście kompozytowe, min. 1 wejście i wyjście stereo mini jack. Sterowanie pilotem. Pokrowiec. Gwarancja na lampę min. 1000 godzin. - Ekran do projekcji tylnej. Kaseta wykonana z profilu aluminiowego malowanego na kolor biały. Silnik 125 W z gwarancją 5 - letnią
z możliwością regulacji ustawień krańcowych. Sterowanie bezprzewodowo pilotem lub z poziomu projektora (wyjście 12V). Niezależne mocowanie do ściany lub sufitu. Minimalne wymiary ekranu 300 x 300 cm. - Telewizor plazmowy, przekątna ekranu: 42 - 43 cale, zgodność z HD: Full HD, technologia odświeżania: 600 Hz, kontrast dynamiczny: ultra, ekran panoramiczny 16:9, system dźwięku przestrzennego, funkcje dodatkowe dźwięku Dolby Digital Plus, moc głośników 2 x 10 W, menu w języku polskim, tuner naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T (MPEG-4), kablowej telewizji cyfrowej DVB-C, analogowy, funkcje dodatkowe: DLNA, Wi-Fi Ready, USB - zdjęcia, muzyka, film, możliwość powieszenia na ścianie, min. 4 cyfrowe wejścia HDMI, min. 2 złącza USB, min. 1 złącze EURO, min. 1 złącze Ethernet (LAN), wejście komponentowe, wejście PC, cyfrowe wyjście optyczne, wyjście słuchawkowe, kolor obudowy czarny, wyposażenie: pilot, instrukcja obsługi w języku polskim. - Kotary akustyczne niwelujące efekt pierwszych odbić fal dźwiękowych z zakresu wyższych częstotliwości. Wymiar kotary: wys. 3,65 m, szer. 2,55 m. (4 szt.) - Szyny do kotar o długości 1,6 m (system operujący sznurkiem umożliwiający zasłanianie i odsłanianie przez pociąganie za sznurek umieszczony na jednym z końców szyny) (4szt.) 3. Warunki i wymagania Zamawiającego Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie ze warunkami zawartymi w umowie oraz niniejszej SIWZ: 4. Sprzęt stanowiący przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy i musi spełniać wszelki wymagania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce. 5. Wykonawca zapewnia na własny koszt prawidłowe zabezpieczenie prowadzonych robót montażowych oraz ma obowiązek przestrzegać przepisów BHP przy wykonywanych pracach montażowych. Roboty montażowe prowadzone będą
w budynku po remoncie dlatego konieczne będzie zachowanie szczególnej ostrożności i zabezpieczeń zapobiegających ewentualnym uszkodzeniom elementów wnętrz. 6. Wykonawca dokona pierwszego uruchomienia zamontowanego sprzętu. 7. Wykonawca przeprowadzi szkolenie z zakresu obsługi przedmiotu zamówienia. 8. Okres gwarancji Gwarancja 24 miesięce na wszystkie elementy dostawy.
W przypadku gdy gwarancja producenta jest dłuższa, obowiązuje gwarancja producenta. 9. Przepisy związane Normy wymienione w SIWZ oraz ustalenia zawarte w umowie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego w zakresie dostaw okablowania, wtyczek, żarówek do oświetlenia scenicznego, folii do oświetlenia scenicznego, mikrofonów.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.34.24.00-6, 31.50.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą jak 100.000,- zł (sto tysięcy złotych) wraz z opłaconą składką.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń, pok. nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń, pok. nr 9 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja realizowana przez Gminę Moryń w ramach projektu pt.: Organizacja Centrów Informacyjnych oraz rozbudowa infrastruktury miejsc atrakcyjnych turystycznie w miejscowościach Ziethen i Moryń dla intensywnego wykorzystania turystycznego krajobrazów ukształtowanych przez lodowiec po obu stronach Odry (Geopark Kraina Polodowcowa nad Odrą). Projekt dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG IV A Województwo Zachodniopomorskie-Mecklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie (DOC, 77.00Kb) 2011-08-01 13:55:50 63

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
projekt_umowy (DOC, 482.50Kb) 2011-08-01 13:56:42 103
SIWZ (DOC, 685.00Kb) 2011-08-01 13:55:50 137

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAWIADONIENIE o uniewaA nieniu (DOC, 30.50Kb) 2011-08-16 12:58:10 96

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
01 sie 2011

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
01 sie 2011, godz. 13:55

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
16 sie 2011, godz. 12:58