Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie nr 49/2021 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzenie Nr 49/2021
Burmistrza Morynia

z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz uchwały Nr XVII/150/2021 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Moryń na lata 2021 – 2026 zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 139/2009 Burmistrza Morynia z dnia 03 grudnia 2009 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 3 otrzymuje brzmienie:

„W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą:

1) Elżbieta Serafińska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu,

2) Kamila Fedorowska – pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu,

3) Ewa Rozkrut – starszy pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu,

4) Stanisław Kotecki – aspirant sztabowy Posterunku Policji Mieszkowice - Moryń,

5) Sławomir Patejuk – aspirant Posterunku Policji Mieszkowice - Moryń,

6) Adam Ziemba – młodszy aspirant Posterunku Policji Mieszkowice - Moryń,

7) Maria Szynklewska – pielęgniarka środowiskowa,

8) Lidia Konecka – pedagog szkolny – Zespół Szkół w Moryniu,

9) Krzysztof Jaz – dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu,

10) Teresa Lechowska – wicedyrektor Zespołu Szkół w Moryniu,

11) Barbara Nawrolska – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

12) Damian Przybylski – kurator zawodowy – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Gryfinie,

13) Piotr Kos – prezes UKS KARATE KYOKUSHIN w Moryniu,

14) Anna Susicka – asystent rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu,

15) Mariusz Oryl – kapral - Żandarmeria Wojskowa w Szczecinie.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Morynia

Józef Piątek


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Elżbieta Serafińska

Data wytworzenia:
10 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
10 cze 2021, godz. 13:41

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
10 cze 2021, godz. 13:41