Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 121/2020 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzenie Nr 121/2020

Burmistrza Morynia

z dnia 15 grudnia 2020 roku

 

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

            Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXIV/246/2014 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Moryń na lata 2014 – 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 139/2009 Burmistrza Morynia z dnia 03 grudnia 2009 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 3 otrzymuje brzmienie:

„W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą:

 1. Elżbieta Serafińska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu, 
 2. Kamila Fedorowska – pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Moryniu,
 3. Ewa Rozkrut – starszy pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Moryniu,
 4. Zbigniew Kamiński – aspirant sztabowy Posterunku Policji Mieszkowice - Moryń,
 5. Sławomir Patejuk – aspirant Posterunku Policji Mieszkowice - Moryń,
 6. Maria Szynklewska pielęgniarka środowiskowa,
 7. Lidia Konecka - pedagog szkolny – Zespół Szkół w Moryniu,
 8. Krzysztof Jaz - dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu,
 9. Teresa Lechowska – wicedyrektor Zespołu Szkół w Moryniu,
 10. Barbara Nawrolska - członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 11. Damian Przybylski – kurator zawodowy – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Gryfinie,
 12. Piotr Kos – prezes UKS KARATE KYOKUSHIN w Moryniu,
 13. Anna Susicka – asystent rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu,
 14. Radosław Nowakowski – starszy sierżant Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie.”          

     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia 

Józef Piątek


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Elżbieta Serafińska

Data wytworzenia:
08 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
08 sty 2021, godz. 08:45

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
08 sty 2021, godz. 08:45