Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości Lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 6A w Moryniu przy ul. Plac Wolności wraz z udziałem 145/1000 w działce nr 139/2 obręb 3 miasta Moryń

Moryń, 3 kwietnia 2024 r.

GMOŚ. 6840.6.2023.MM

OGŁOSZENIE

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości, opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 6A w Moryniu przy ul. Plac Wolności wraz z udziałem 145/1000 w działce nr 139/2 obręb 3 miasta Moryń o pow. 0,0579 ha. KW SZ1Y/00037152/4.

Lokal mieszkalny nr 1 położony jest na parterze budynku w jego południowej części – od strony podwórka. Wejście do lokalu z klatki schodowej. Lokal trwale oddzielony przegrodami budowlanymi od pozostałych lokali. Ściany murowane z cegły na zaprawę cementowo - wapienną. Okna plastikowe zespolone. Posadzki drewniane z desek wyłożone panelami podłogowymi i płytkami ceramicznymi. Sufit i ściany otynkowane malowane. Lokal jest wyposażony w instalację: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania. Pomieszczenia przechodnie: z pokoju do spiżarni i z kuchni do WC. Wejście z klatki schodowej do przedpokoju. Powierzchnia użytkowa 24,43 m² w tym: spiżarnia 4,38 m², przedpokój 4,62 m², pokój 11,03 m², kuchnia 2,56 m², łazienka WC 1,84 m². Powierzchnia pomieszczeń przynależnych do lokalu – piwnica o pow. 11,74 m² .

Nieruchomość zlokalizowana jest w śródmiejskiej części Morynia przy drodze gminnej – po jej prawej stronie – ul. Pl. Wolności przy skrzyżowaniu z ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Szerokiej. Od strony północnej, południowej i zachodniej sąsiaduje z zabudową mieszkaniową wielorodzinną i zabudową usługowo – handlową, a od strony wschodniej z ww. ulicą. W jej bliskiej sąsiedztwie zlokalizowane są obiekty użyteczności publicznej (kościół, urząd miejski) i usługowo – handlowe. Dojazd do nieruchomości od strony wschodniej drogą o nawierzchni brukowej zmieniającej się w nawierzchnię asfaltową. Nieruchomość położona jest bardzo dobrze w stosunku do tras komunikacyjnych. Natężenie ruchu kołowego i pieszego - średnie. Kształt działki zbliżony do trapezu. Teren płaski z lekkim spadkiem. Lokalizacja korzystna dla funkcji mieszkaniowej oraz ze względu na cechy społeczno – sąsiedzkie. Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej, elektrycznej, kanalizacyjnej. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym nr 6 i budynkiem nr 6A.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru starego miasta w Moryniu zatwierdzonym uchwałą NR XIII/96/2020 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 września 2020 r. obszar, na którym położona jest działka oznaczona jest kreskowaniem czerwono – brązowy i symbolem 9MWU z zapisem teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszeniem usług.

Powierzchnię działki stanowią grunty sklasyfikowane jako B.

3. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości: sprzedaż na własność.

4. Obciążenia i zobowiązania  nieruchomości: nieruchomości wolna od obciążeń i zobowiązań.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 78.000,00 zł  (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

6. Wysokość wadium, termin, forma i miejsce jego wniesienia:

Wysokość wadium:  7.800,00 zł. (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych), płatne w terminie do 6 maja 2024 r. w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej. Wadium po wygraniu przetargu zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.

Forma wniesienia wadium – w pieniądzu.

7. Minimalne postąpienie: 780,00 zł. (słownie: siedemset osiemdziesiąt złotych).

8. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu:

Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu: 9 maja 2024 r. o godzinie 9.00 - I ustny przetarg nieograniczony, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Nabywca na własny koszt usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu mogą obejrzeć lokal po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu – osobiście w pok. nr 2 lub telefonicznie 91 466 79 54.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 2 tel. 091 466 79 55 lub 091 466 79 54 Fax. 091 466 79 51. Informacja o przetargu znajduje się na stronach internetowych www.moryn.pl, bip.moryn.pl, infopublikator.pl, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Moryń.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20240403101553 (PDF, 675.45Kb) 2024-04-03 14:27:58 22
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Maziar

Data wytworzenia:
03 kwi 2024

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
03 kwi 2024, godz. 14:27

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
03 kwi 2024, godz. 14:27