Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenia 2010


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy MORYŃ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2010-12-09 13:52:11
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wniosku, który wpłynął w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "eksploatacji kruszywa naturalnego złoża MORYŃ ZACHÓD na działce nr 907/2 obręb Przyjezierze II". 2010-12-01 09:51:56
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moryń" oraz "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Moryń". 2010-11-30 14:41:29
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2010-11-25 09:31:43
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń. 2010-11-24 08:20:07
Obwieszcenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "eksploatacji kruszywa naturalnego złoża Moryń Wschód I, działka nr 1029 obręb Przyjezierze II" 2010-08-23 13:09:31
Obwieszczenie Burmistrza Morynia w sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "eksploatacji kruszywa naturalnego złoża Moryń Wschód I, działka nr 1029 obręb Przyjezierze II" 2010-07-15 07:26:52
Obwieszczenie Burmistrza Chojny w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie / rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia Chojna". 2010-07-12 13:27:44
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o podziale gminy Moryń na obwody głosowania 2010-05-26 09:37:23
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń 2010-05-13 08:42:05
Obwieszczenie Burmistrza Morynia w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na działce nr 9/2 obręb Gądno". 2010-04-15 14:44:07
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia do przesyłu energii elektrycznej. 2010-03-05 10:18:18
Obwieszczecnie burmistrza Chojny stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia-Chojna" 2010-02-23 13:08:31
Obwieszczenie Burmistrza Morynia w sprawie "budowy fermy norek na działce nr 188/10 obręb Stare Objezierze". 2010-02-19 10:49:48

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
19 lut 2010

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
19 lut 2010, godz. 10:44

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
19 lut 2010, godz. 10:44