Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenia 2016


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-11-22 14:29:53
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zawiadomienia o sporządzenieu zarządzeń zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowieania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektów zarządzeń 2016-11-02 14:20:18
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego 2016-10-12 14:48:10
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "rozwoju wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez rekonstrukcję średniowiecznego grodu w Moryniu oraz przystosowanie go do działalności rekreacyjnej i turystycznej" 2016-10-11 13:34:33
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 14/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez miejscowość Bielin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125. 2016-09-27 09:45:25
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie zawiadomienia o wyłożeniu do publicznego wglądu zaktualizowanego dokumentu scopingowego dotyczącego oceny oddziaływania na środowisko pt."LEIPA Georg Leinfelder GmbH 16303 Schwedt n. Odrą - Koncepcja realizacji oceny oddziaływania na środowisko" 2016-08-10 15:16:13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez miejscowość Bielin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 2016-08-02 12:31:01
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o porządzeniu pojektów: Zarządzeń zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. 2016-07-11 12:03:05
Obwieszczenie w sprawie "sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego? polegającego na budowie drogi rowerowej po szlaku byłej kolei wąskotorowej na odcinku Siekierki - Trzcińsko Zdróję 2016-06-16 07:34:53
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MORYNIA został opracowany i złożony raport oddziaływania dla inwestycji polegającej na budowie dwóch zamkniętych, szczelnych zbiorników ziemnych typu LAGUNA do magazynowania nawozów płynnych: kiszonki z kukurydzy i buraków pofermentu z biogazowi wraz z infrastrukturą techniczną, budową zjazdu i drogi dojazdowej oraz utwardzonego placu manewrowego na potrzeby gospodarstwa rolnego ?Ekorol? w Łaziszczach. 2016-06-10 13:19:52
Obwieszczenie podaniu do publicznej wiadomości że w dniu 16 marca 2016 r. została wydana decyzja Burmistrza Morynia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie przejścia przez miejscowość Bielin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125". 2016-03-17 14:03:37
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na "budowie fermy zwierząt futerkowych o docelowej ilości 61 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną". 2016-03-17 13:59:47
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "przebudowie ulicy Kolonia wraz z zjazdami do posesji oraz kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym" 2016-03-09 08:35:17
Obwieszczenie o wydniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Burmistrza Cedyni dla inwestycji polegającej na "budowie ciągu pieszo - rowerowego od przejścia granicznego w Osinowie Dolnym do miejscowości Cedynia." 2016-03-09 08:31:03
Obwieszczenie  o przystąpieniu: do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 907/17   obręb Przyjezierze II  gm. Moryń oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla sporządzanego miejscowego planu. 2016-03-03 23:38:19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: "budowie ciągu pieszo-rowerowego od przejścia granicznego w Osinowie Dolnym do miejscowości Cedynia" 2016-02-10 13:21:55
Obwieszcenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "przebudowie ulicy Kolonia wraz ze zjazdami do posesji oraz kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 31/2 i 27/3 obręb Radostów, gmina Cedynia." 2016-01-05 12:21:34

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
05 sty 2016

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
05 sty 2016, godz. 12:18

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
05 sty 2016, godz. 12:18