Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenia 2018


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "przebudowie, rozbudowie kompleksu obiektów inwentarskich i gospodarczych wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym wykonaniem ujęcia wód podziemnych i posadowieniem instalacji do magazynowania gazu płynnego na terenie działek ewid. nr 909/16, 909/17 i 909/18 obręb Przyjezierze II gmina Moryń, w celu przystosowania do chowu brojlerów kurzych" 2018-12-20 12:12:51
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o zebraniu dowodów wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na: "budowie elektrowni fotowoltaicznych PV Moryń 2, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, placów i dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych? na terenie działki nr 119/1 obręb Witnica, gmina Moryń" 2018-10-25 12:07:12
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o zebraniu dowodów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "przebudowie, rozbudowie kompleksu obiektów inwentarskich i gospodarczych wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym wykonaniem ujęcia wód podziemnych i posadowieniem instalacji do magazynowania gazu płynnego na terenie działek ewid. nr 909/16, 909/17 i 909/18 obręb Przyjezierze II gmina Moryń, w celu przystosowania do chowu brojlerów kurzych" 2018-10-25 11:53:51
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek pełnomocnika "EKO-EL" ul. Monte Casino 18a/119, 70 - 467 Szczecin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie, rozbudowie kompleksu obiektów inwentarskich i gospodarczych wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym wykonaniem ujęcia wód podziemnych i posadowieniem instalacji do magazynowania gazu płynnego na terenie działek ewid. nr 909/16, 909/17 i 909/1 2018-09-04 10:04:29
Obwieszczenie Burmistza Morynia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ?budowie linii kablowej 15kV, linii kablowej 0,4 kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV realizowanych w ramach modernizacji sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV Bielin ? Moryń 2018-07-20 13:25:30
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MORYNIA w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru starego miasta w Moryniu oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2018-07-18 11:28:43
Obwieszczenie Burmistrza Morynia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ?budowie linii kablowej 0,4 kV oraz stacji transformatorowej 15/0, 4kV realizowanych w ramach modernizacji sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV Bielin - Moryń 2018-07-04 11:58:03
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej w obrębie 0011 Bielin Gmina Moryń 2018-06-28 15:06:02
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy wiatrowej "Nowe Objezierze" w gminie Moryń wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 12,4 MW, miejscowość: Nowe Objezierze" 2018-06-25 07:26:16
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ?budowie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie działek nr ewid.: 750/27, 616, 755 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń? 2018-06-07 15:02:51
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie enektroenergetycznej linii kablowej 15 kV 2018-04-26 08:19:37
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pomnika w formie obelisku upamiętniającego 100 - lecie Odzyskania Niepodległości Polski 2018-04-19 12:24:09
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 2018-04-19 07:49:06
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ?budowie sieci wodociągowej i kanalizacji grawitacyjno ? tłocznej z przepompownią ścieków 2018-04-19 07:40:41
Obewieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie pomnika w formie obelisku upamiętniającego 100 - lecie Odzyskania Niepodległości Polski na terenie działki nr 90 obr. 3 miasta Moryń" 2018-03-07 07:29:35
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w SZCZECINIE o wydaniu decyzji o zmianie sposobu eksploatacji ww. instalacji do produkcji papieru w Schwedt nad Odrą 2018-01-31 13:12:40
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2018 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2018-01-18 14:17:23
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku 2018-01-15 07:52:48

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
15 sty 2018

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
15 sty 2018, godz. 07:49

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
15 sty 2018, godz. 07:49