Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenia 2020


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie - polowania zbiorowe Koło Łowieckie "Jeleń" w Chojnie - numer obwodu 262 i 280 2020-12-30 09:22:18
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ISR.6220.6.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30,00 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 907/17 w obrębie Przyjezierze II w gminie Moryń" 2020-12-23 12:51:42
Obwieszczenie - zostało wydane postanowienie ISR.6220.10.2020 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 113/3 oraz 113/6 w obrębie Przyjezierze w gminie Moryń" 2020-12-22 13:08:34
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 45,00 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 26 w obrębie Białęgi w Gminie Chojna oraz na działkach o nr ewidencyjnych 107/120, 107/167, 105/6, 106 w obrębie Witnica w Gminie Moryń" 2020-12-11 19:29:09
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2020-12-07 12:38:59
Obwieszczenie - polowania zbiorowe - Koło Łowieckie "Jeleń" w Chojnie - numer obwodu 262 i 280 2020-12-07 10:12:14
Obwieszczenie - polowania zbiorowe - Koło Łowieckie "KNIEJA" w Witnicy - numer obwodu 279. 2020-12-03 12:46:11
Obwieszczenie - polowania zbiorowe - Koło Łowieckie "Jeleń" w Chojnie - numer obwodu 262 i 280. 2020-12-01 12:14:12
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej Bielin o mocy do 20 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" 2020-11-27 08:24:45
Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych - Koło Łowieckie "KNIEJA" w Witnicy - numer obwodu 279 2020-11-25 15:00:46
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 113/3 oraz 113/6 w obrębie Przyjezierze w Gminie Moryń". 2020-11-23 13:30:40
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 107/170 w obrębie Witnica w Gminie Moryń". 2020-11-23 13:29:46
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 344 w obrębie Gądno w Gminie Moryń". 2020-11-23 13:28:34
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie działek o nr ewid.: 13/2, 13/3 obręb 3 Moryń, gmina Moryń." 2020-11-16 14:28:11
Obwieszczenie - budowa farmy fotowoltaicznej 2020-11-06 15:05:04
Obwieszczenie- zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30,00 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 907/17 w obrębie Przyjezierze II w Gminie Moryń 2020-11-04 15:17:18
Obwieszczenie - polowania KŁ Jeleń 2020-11-02 15:16:54
Obwieszczenie o zebraniu dowodów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie działek o nr ewid.: 13/2, 13/3 obręb 3 Moryń, gmina Moryń". 2020-10-26 10:15:11
Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid.: 748, 495 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2020-10-22 14:49:30
Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego "Jeleń" w Chojnie - numer obwodu 262 i 280. 2020-10-16 14:58:16
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ISR.6220.5.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW, składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na części działki nr 115/1 w obrębie Witnica, gmina Moryń". 2020-10-16 11:05:58
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - zawiadomienie sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii - (artykuł stracił ważność) 2020-10-07 10:04:29
Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie działek o nr ewid.: 13/2, 13/3 obręb 3 Moryń, gmina Moryń". 2020-09-29 10:30:34
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW, składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną? 2020-09-02 14:44:52
Zawiadomienie - wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie rozdzielczej sieci gazowej oraz przyłączy gazowych średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 260, 225/3, 133, 134, 158, 390, 50, 91, 113, 90, 96, 92, 95, 84 obręb Moryń 3, gmina Moryń. 2020-08-25 13:19:30
Zawiadomienie - wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na ?budowie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid.: 741/7, 740, 495 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń 2020-08-25 13:16:58
Obwieszczenie o zebraniu dowodów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid.: 741/7, 740, 495  obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2020-08-13 12:42:06
Obwieszczenie w sprawie zebrania dowodów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "budowie rozdzielczej sieci gazowej oraz przyłączy gazowych średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 260, 225/3, 133, 134, 158, 390, 50, 91, 113, 90, 96, 92, 95, 84 obręb Moryń 3, gmina Moryń." 2020-08-13 12:28:43
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid.: 741/7, 740, 495 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń." 2020-07-21 12:13:18
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: "Zespół dworsko-parkowy w Przyjeizerzu" 2020-07-14 13:20:02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decysji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "budowie rozdzielczej sieci gazowej oraz przyłączy gazowych średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 260, 225/3, 133, 134, 158, 390, 50, 91, 113, 90, 96, 92, 95, 84 obręb Moryń 3, gmina Moryń" 2020-07-13 11:47:11
Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 741/7 obręb Przyjezierze II, 62, 59/4, 70/2 obręb Moryń 1, gmina Moryń 2020-07-06 14:35:26
Obwieszczenie - została wydana decyzja ISR.6220.2.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. 758, obręb Przyjezierze II, gmina Moryń 2020-07-06 13:17:37
Obwieszczenie - zebrano mareriały do wydania decyzji w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 741/7 obręb Przyjezierze II, 62, 59/4, 70/2 obręb Moryń 1, gmina Moryń 2020-06-24 11:05:14
Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej - budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG Q=300 m3/h wraz z układem redukcyjno-pomiarowym w m. Moryń 2020-06-24 11:02:40
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 184/44 obręb Bielin 2020-05-26 15:05:58
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru starego miasta w Moryniu 2020-05-26 09:11:13
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania Stacja LNG 2020-05-20 09:28:37
Obwieszczenie o zebraniu dowodów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 495 obręb Przyjezierze II, 389/4, 389/3, 389/1, 117, 118/2, 266/2, 272 obręb Moryń 3, 70/2, 70/1 obręb Moryń 1, gmina Moryń." 2020-05-11 09:20:09
Zawiadomienie wydaniu odmownej decyzji ISR.6220.7A.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG Q=2003/h wraz z układem redukcyjno-pomiarowym w m. Moryń, gmina Moryń, dz. nr ewid. 741/5 obręb Przyjezierze II? 2020-04-17 14:08:09
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. Nr 758 obręb Przyjezierze II, Gmina Moryń". 2020-04-06 11:40:53
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MORYNIA 2020-03-11 15:29:53
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie bazy i przebudowie ośrodka wypoczynkowego ?Szafir? w Moryniu, rekonstrukcji historycznej zabudowy na obszarze grodziska i podgrodzia, przystosowanie ośrodka do działalności rekreacyjnej i turystycznej. 2020-02-13 11:00:12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 747/3 i 750/28 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń" 2020-01-28 10:27:09
Obwieszczenie - zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid.: 748, 495, 741/5 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń" 2020-01-14 13:17:00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Alicja Mikołajczyk

Data wytworzenia:
14 sty 2020

Osoba dodająca informacje

Alicja Mikołajczyk

Data publikacji:
14 sty 2020, godz. 13:12

Osoba aktualizująca informacje

Alicja Mikołajczyk

Data aktualizacji:
14 sty 2020, godz. 13:12