Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenia 2022


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 502 obręb Moryń 2, gmina Moryń. 2022-12-20 11:43:12
Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonaniu odcinka rowu przydrożnego na części działek o nr ewid.: 172 obręb Moryń 1, 309/6 obręb Moryń 2, gmina Moryń. 2022-12-09 09:08:26
Obwieszczenie - Burmistrz Morynia zawiadamia, że dnia 6 grudnia 2022 r., została wydana decyzja ISR.6220.8.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 101/2 obręb Przyjezierze, gmina Moryń. 2022-12-06 13:05:48
Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że Burmistrz Morynia przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Moryń pole I na terenie dz. nr 791/24 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2022-12-05 14:01:07
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 22 listopada 2022 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 16/2022 z dnia 02 listopada 2022 r. 2022-12-05 13:57:38
Obwieszczenie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości. 2022-12-02 07:41:36
Zawiadomienie - informuję, że w dniu 24 listopada 2022 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 306/29 obręb Moryń 2, gmina Moryń. 2022-11-24 09:42:39
Zawiadomienie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i termomodernizacji szkoły podstawowej w Witnicy na działkach o nr ewid.: 20/1, 20/2 obręb Witnica, gmina Moryń. 2022-11-23 12:35:12
OBWIESZCZENIE Burmistrza Morynia z dnia 9 listopada 2022 r. o rozpoczynających się polowaniach zbiorowych przez Koło Łowieckie "Jeleń" 2022-11-10 10:26:50
Obwieszczenie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaie do publicznei wiadomości informację o wydaniu decyzji z dnia 04 listopada 2022 r., znak: SZ.ZUZ.4.4214.421.2021.AW w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Gryfińskiego z dnia 30 października 2006 r., znak: OŚ.SL.6223-43/06 w zakresie zmiany ilości pobieranej wody tj. zmiany pkt 2 ww. decyzji. 2022-11-09 12:01:14
Obwieszczenie - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie zawiadamia strony znajdujące się w zakresie oddziaływania planowanej inwestycji pn. Budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 71/1 obr. Przyjezierze, gmina Moryń 2022-11-07 12:18:00
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie zawiadamiająca o wszczęciu postępowania. 2022-10-31 14:00:23
Obwieszczenie - informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 306/29 obręb Moryń 2, gmina Moryń. 2022-10-21 10:47:07
OBWIESZCZENIE Burmistrza Morynia z dnia 20 października 2022 r. o rozpoczynających się polowaniach zbiorowych przez Koło Łowieckie "Szarak" 2022-10-20 12:20:34
Obwieszczenie - Burmistrz Morynia zawiadamia, że dnia 10 października 2022 r., została wydana decyzja ISR.6220.6.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 2/1 obręb Młynary, gmina Moryń. 2022-10-10 12:07:22
OBWIESZCZENIE Burmistrza Morynia z dnia 6 października 2022 roku 2022-10-06 13:21:30
Obwieszczenie - informuję, że w dniu 29 września 2022 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN15kV na części działek o nr ewid.: 1/1 obręb Moryń 1, 541 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2022-09-29 09:35:08
OBWIESZCZENIE Burmistrza Morynia z dnia 26 września 2022 r. o rozpoczynających się polowaniach zbiorowych przez Koło Łowieckie "Szarak" 2022-09-26 12:08:40
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - WOPN.6320.16.2022.PW 2022-09-20 10:37:07
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie zawiadamia o wszczęciu postępowania. 2022-09-20 09:10:53
Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 101/2 obręb Przyjezierze, gmina Moryń. 2022-09-15 10:59:06
Obwiesczenie - informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej średniego napięcia SN15kV na części działek o nr ewid.: 1/1 obręb Moryń 1, 541 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2022-09-12 12:45:44
Obwieszczenie informuję, że w dniu 5 września 2022 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE na działkach o nr ewid.: 225/3, 119 obręb Moryń 3, gmina Moryń. 2022-09-05 11:30:55
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 28 lipca 2022 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej 2022-08-17 11:22:34
Obwieszczeie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN15 kV na części działek o nr ewid.: 1/1 obręb Moryń 1, 541 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2022-08-16 08:00:09
Obwieszczenie - informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE na działkach o nr ewid.: 225/3, 119 obręb Moryń 3, gmina Moryń. 2022-08-16 07:40:52
Obwieszczenie - Burmistrz Morynia zawiadamia, że dnia 2 sierpnia 2022 r., została wydana decyzja ISR.6220.5.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Letniskowej w Przyjezierzu. 2022-08-02 10:19:23
Obwieszczenie - zawiadamia, że dnia 19 lipca 2022 r., została wydana decyzja o umorzeniu postępowania ISR.6220.2.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 716 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2022-07-19 14:07:08
Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie zespołu zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 2/1 obręb Młynary, Gmina Moryń. 2022-07-11 13:16:21
Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na trenie działek nr 119 i 225/3 obręb Moryń 3. 2022-07-08 14:41:40
Obwieszczenie - Burmistrz Morynia zawiadamia, że w dniu 8 lipca 2022 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Moryniu na terenie: - działek o nr ewid.: 103/24, 93, 72/17, 68/15, 61, 78/1, 96/4, 126, 129, 97/2 obręb Przyjezierze, gmina Moryń - działek o nr ewid.: 16/15, 9 - (cześć działki) obręb Przyjezierze II, gmina Moryń, - działek o nr ewid.: 1/1, 1/2, 7 2022-07-08 10:08:24
Obiweszczenie - zawiadamiam że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na: Przebudowie ulicy Letniskowej w Przyjezierzu. 2022-07-01 12:22:21
Obwieszczenie - zawiadamiam, że zostały zebrane dowody w sprawie umorzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 716 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2022-06-15 10:59:17
Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku biurowego (kancelaria leśnictwa) wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 458/1 obr. Moryń 2, gmina Moryń. 2022-06-15 09:49:07
Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Przebudowie ulicy Letniskowej w Przyjezierzu. 2022-06-09 10:22:40
Obwieszczenie - Burmistrz Morynia zawiadamia, że dnia 1 czerwca 2022 r., została wydana decyzja o umorzeniu postępowania ISR.6220.4.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1397Z poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Przyjezierze ? Moryń, na działkach ewid. nr 1/1 obręb Moryn 1 oraz 126, 110/6, 110/33, 110/32, 110/25, 110/14, 110/24, 110/2, 129, 78/1, 107 obręb Przyjezierze, gmina Moryń. 2022-06-01 08:22:48
Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Moryniu na terenie działek o nr ewid.: 103/24, 93, 72/17, 68/15, 61, 78/1, 96/4, 126, 129, 97/2 obręb Przyjezierze, gmina Moryń, działek o nr ewid.: 16/15, 9 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń, działek o nr ewid.: 1/1, 1/2, 70/1, 72/14, 71 obręb Moryń 1, 2022-05-18 13:18:09
Obwieszczenie - informuję, że w dniu 16 maja 2022 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie i przebudowie stacji uzdatniania wody na działkach o nr ewid.: 73, 74 obręb Mirowo, gmina Moryń. 2022-05-16 14:30:27
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń 2022-05-13 08:17:14
Obwieszczenie - zawiadamiam, że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie drogi powiatowej nr 1397Z poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Przyjezierze ? Moryń, na działkach ewid. nr 1/1 obręb Moryn 1 oraz 126, 110/6, 110/33, 110/32, 110/25, 110/14, 110/24, 110/2, 129, 78/1, 107 obręb Przyjezierze, gmina Moryń. 2022-05-05 09:03:33
Obwieszczenie - Burmistrz Morynia zawiadamia, że dnia 29 kwietnia 2022 r., została wydana decyzja ISR.6220.3.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Moryniu. 2022-04-29 12:51:27
Obwieszczenie - zawiadamiam że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na: Budowa 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. 321, obręb Moryń 2 , gmina Moryń. 2022-04-28 08:45:32
Obwieszczenie - informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie stacji uzdatniania wody na działkach o nr ewid.: 73, 74 obręb Mirowo, gmina Moryń. 2022-04-21 12:27:34
Obwieszczenie - informuję, że w dniu 20 kwietnia 2022 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej na działkach o nr ewid.: 750/27, 755/1, 755/11, 1032/14 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2022-04-20 14:00:56
Obwieszczenie - informuję, że w dniu 20 kwietnia 2022 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej na działkach o nr ewid.: 54, 56 obręb Moryń 1, gmina Moryń. 2022-04-20 13:57:13
Obwieszczenie - informuję, że w dniu 20 kwietnia 2022 r. wydano decyzję o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działki o nr ewid. 172 obręb Moryń 1 i części działki o nr ewid. 306/29 obręb Moryń 2, gmina Moryń. 2022-04-20 10:22:15
Obwieszczenie - zawiadamiam że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłam do oczyszczalni ścieków w Moryniu. 2022-04-11 10:51:38
Zawiadomienie o wyłożeniu projektu Uchwały Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie scalenia  i podziału nieruchomości położonych w obrębie 1 miasta Moryń, objętych postępowaniem scaleniowo-podziałowym na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXI/153/2013 z dnia 21 lutego 2013 r.  2022-04-11 07:37:21
Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1397Z poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Przyjezierze ? Moryń, na działkach ewid. nr 1/1 obręb Moryn 1 oraz 126, 110/6, 110/33, 110/32, 110/25, 110/14, 110/24, 110/2, 129, 78/1, 107 obręb Przyjezierze, gmina Moryń. 2022-04-06 14:23:15
OBWIESZCZENIE - informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacyjnej na działkach o nr ewid.: 54, 56 obręb Moryń 1, gmina Moryń. 2022-04-04 09:40:13
OBWIESZCZENIE - informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodno-kanalizacyjnej na działkach o nr ewid.: 750/27, 755/1, 755/11, 1032/14 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2022-04-01 10:19:19
OBWIESZCZENIE - informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na części działki o nr ewid. 172 obręb Moryń 1 i części działki o nr ewid. 306/29 obręb Moryń 2, gmina Moryń. 2022-04-01 09:35:19
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłam do oczyszczalni ścieków w Moryniu. 2022-03-25 08:43:21
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 716 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2022-03-23 13:02:55
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 321 obręb Moryń 2, gmina Moryń. 2022-03-14 13:29:45
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Rozbudowie i przebudowie stacji uzdatniania wody na działkach nr ewid. 73, 74 obręb Mirowo, gmina Moryń. 2022-03-02 11:56:53
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Stare Objezierze, Skotnica 2022-03-01 09:42:55
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinak sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 750/27, 1032/14, 755/11, 755/1 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2022-02-24 09:57:22
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinak sieci kanalizacyjnej na terenie działek nr 54 i 56 obręb Moryń 1, gmina Moryń. 2022-02-24 09:52:55
ZAWIADOMIENIE - informuję, że w dniu 23 lutego 2022 r. wydano decyzję o odmowie o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie i rozbudowie przejścia przez m. Moryń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125, na działkach o numerach ewid.: 70/2, 58/1, 59/4 obręb Moryń 1, gmina Moryń. 2022-02-23 14:15:34
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinak sieci wodociągowej na terenie działek nr 172 obręb Moryń 1, 306/29 obręb Moryń 2, gmina Moryń. 2022-02-21 09:44:30
ZAWIADOMIENIE - Burmistrz Morynia zawiadamia, że dnia 16 lutego 2022 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie i przebudowie świetlicy wiejskiej w Gądnie na działkach o nr ewid.: 48/3, 48/4 obręb Gądno, gmina Moryń. 2022-02-16 08:43:19
OBWIESZCZENIE - informuję, że zostały zebrane dowody do odmowy wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie przejścia przez m. Moryń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125, na działkach o numerach ewid.: 70/2, 58/1, 59/4 obręb Moryń 1, gmina Moryń. 2022-02-04 10:07:42
Obwieszczenie - Burmistrz morynia informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie świetlicy wiejskiej w Gądnie na działkach o nr ewid.: 48/3, 48/4 obręb Gądno, gmina Moryń. 2022-01-13 09:29:35
Zarządzenie Nr 3/2022 Burmistrza Morynia w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 14 grudnia 2021 r. na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2022 r. 2022-01-11 13:42:28
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie przejścia przez m. Moryń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125, na działkach o numerach ewid.: 70/2, 58/1, 59/4 obręb Moryń 1, gmina Moryń. 2022-01-10 14:46:34

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
10 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
10 sty 2022, godz. 14:43

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
10 sty 2022, godz. 14:43