Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Prawo Miejscowe rok 2023

L.p

Data      

W sprawie

Numer

Nr Dz. Urz.

 1.  

31 stycznia 2023 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

XXXIII/263/2023

Dz. Urz. z

07.02.2023 r.

poz.1048

 1.  

31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2023

XXXIII/266/2023

Dz. Urz. z

07.02.2023 r.

poz.1049

 1.  

31 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, stosowanej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

XXXIII/267/2023

Dz. Urz. z

07.02.2023 r.

poz.1051

 1.  

31 stycznia 2023 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie gminy Moryń

XXXIII/268/2023

Dz. Urz. z

07.02.2023 r.

poz.1053

 1.  

28 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2023 r.

XXXIV/271/2023

Dz. Urz. z

04.04.2023 r.

poz. 2082

 1.  

28 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2023

XXXIV/272/2023

Dz. Urz. z

04.04.2023 r.

poz. 2083

 1.  

28 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moryń

XXXIV/274/2023

Dz. Urz. z

04.04.2023 r.

poz. 2081

 1.  

28 marca 2023 r.

w sprawie zwolnień w podatku rolnym i leśnym

Unieważniona - uchwała  nr X.57.S.2023 Kolegium RIO w Szczecinie z dnia 16.04.2023 r.

XXXIV/275/2023

 

 1.  

18 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Moryń

XXXV/277/2023

Dz. Urz. z

26.05.2023 r.

poz. 3085

 1.  

18 maja 2023 r.

w sprawie zwolnień w podatku rolnym i leśnym

XXXV/283/2023

Dz. Urz. z

26.05.2023 r.

poz. 3087

 1.  

18 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2023

XXXV/284/2023

Dz. Urz. z

26.05.2023 r.

poz. 3088

 1.  

22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Moryń na rok 2023

XXXVI/292/2023

Dz. Urz. z

03.07.2023 r.

poz. 3697

 1.  

22 czerwca 2023 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Moryń

XXXVI/293/2023

Dz. Urz. z

03.07.2023 r.

poz. 3698

 1.  

26 września 2023 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych na terenie Gminy Moryń

XXXVII/296/2023

Dz. Urz. z

05.10.2023 r.

poz. 5239

 1.  

26 września 2023 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska Mój Rynek w Moryniu

 

XXXVII/304/2023

Dz. Urz. z

05.10.2023 r.

poz. 5240

 1.  

26 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Moryń na rok 2023

XXXVII/305/2023

Dz. Urz. z

05.10.2023 r.

poz. 5241

 1.  

17 listopad 2023 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Moryniu

XXXVII/311/2023

Dz. Urz. z

29.11.2023 r.

poz. 6259

 1.  

16 listopad 2023 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

XXXVIII/312/2023

Dz. Urz. z

29.11.2023 r.

poz. 6260

 1.  

17 listopad 2023 r.

w sprawie przyjęcia ustalenia stawek podatku od środków transportu

XXXVIII/313/2023

Dz. Urz. z

29.11.2023 r.

poz. 6261

 1.  

17 listopad 2023 r.

w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r.

XXXVIII/314/2023

Dz. Urz. z

29.11.2023 r.

poz. 6262

 1.  

17 listopad 2023 r.

w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Moryń

XXXVIII/317/2023

Dz. Urz. z

29.11.2023 r.

poz. 6263

 1.  

17 listopad 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2023

XXXVIII/318/2023

Dz. Urz. z

29.11.2023 r.

poz. 6264

 1.  

17 listopad 2023 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024

XXXVIII/321/2023

Dz. Urz. z

29.11.2023 r.

poz. 6265

 1.  

28 grudnia 2023 r.

w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie gminy Moryń

XXXIX/323/2023

Dz. Urz. z

11.01.2024 r.

poz. 417

 1.  

28 grudnia 2023 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

XXXIX/325/2023

Dz. Urz. z

11.01.2024 r.

poz.418

 1.  

28 grudnia 2023 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 Gminy Moryń

XXXIX/326/2023

Dz. Urz. z

11.01.2024 r.

poz. 419

 1.  

28 grudnia 2023 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

XXXIX/328/2023

Dz. Urz. z

15.01.2024 r.

poz. 508

 1.  

28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2024

XXXIX/330/2023

Dz. Urz. z

11.01.2024 r.

poz. 420

 1.  

28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2023

XXXIX/331/2023

Dz. Urz. z

11.01.2024 r.

poz. 421

 1.  

28 grudnia 2023 r.

w sprawie dopłat do ceny zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

XXXIX/333/2023

Dz. Urz. z

11.01.2024 r.

poz. 422

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Barbara Nawrolska

Data wytworzenia:
09 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
09 lut 2024, godz. 14:53

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
09 lut 2024, godz. 14:53