Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Stan mienia komunalnego Gminy Moryń na dzień 30.09.2008 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2008 r.            Na dzień 30.09.2008r Gmina Moryń posiada własne mienie komunalne o następującej wartości: I.  Rzeczowy majątek trwały o wartości 18.950.759 zł, na który składają się:  1. grunty o łącznej powierzchni 198 ha z tego:       a) Miasto Moryń - grunty o pow. 59,5 ha          w tym grunty orne 22 ha
 • użytki zielone 2 ha
 • lasy 1 ha
 • tereny mieszkalne 7 ha
 • inne tereny zabudowane 3 ha
 • zurbanizowane tereny niezabudowane 2,5 ha
 • tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 13 ha
 • drogi 6 ha
 • tereny przemysłowe 1ha
 • nieużytki 2 ha
b) Obręby wiejskie gminy Moryń o łącznej powierzchni 139,5 ha z tego:
 • użytki rolne 28,4 ha
 • pastwiska - 1 ha
 • lasy i grunty zakrzaczone – 3 ha
 • tereny zabudowane - 5 ha
 • tereny rekreacyjno wypoczynkowe – 2 ha
 • drogi - 93,4 ha
 • użytki kopale – 1 ha
 • nieużytki – 6 ha
o łącznej wartości  1.662.154 zł.   2. Budynki i budowle o łącznej wartości 14.385.553 , na które składają się a)     w mieście Moryń
 • budynki użyteczności publicznej (szkoła , przedszkole, dom kultury, budynek urzędu, budynki straży pożarnej, budynek wielofunkcyjny),
 • budowle (kotłownia na osiedlu, oczyszczalnia ścieków, stacja wodociągowa, oświetlenie uliczne, boisko sportowe, kotłownia przy ul. Rynkowej, pomost cumowniczo-widokowy),
 • lokale mieszkalne – 42 szt.
  • ul. Szkolna - szt. 4
  • ul. Rynkowa - szt. 10
  • ul. Kościuszki -    szt. 5
  • ul. Plac Wolności - szt. 4
  • ul. Jeziorna - szt. 4
  • ul. Odrzańska - szt. 9
  • ul. Chopina - szt. 2 
  • ul. Wąska - szt. 3 
  • ul. Dojazdowa - szt. 1

b) w obrębach wiejskich

 • budynki użyteczności publicznej (szkoły podstawowe szt.2, remizy strażackie, świetlice wiejskie),
 • budowle (oświetlenie uliczne, boiska sportowe, stacje wodociągowe wraz z siecią wodociągową, stadion w Witnicy, drogi wewnętrzne i osiedlowe w Bielinie),
 • lokale mieszkalne - 22 szt.
  • Klępicz - szt. 5
  • Nowe Objezierze - szt. 5
  • Stare Objezierze - szt. 5 
  • Witnica - szt. 6
  • Mirowo - szt. 1

3. Maszyny i urządzenia techniczne o wartości 1.524.150 zł na które składają się m.in. zestawy komputerowe, oczyszczalnia ścieków, kotłownie.

4. Środki transportu o wartości 769.703 zł – samochody osobowo - towarowe, bojowe OSP oraz gimbus.

5. Wyposażenie o wartości 609.199 zł.

II. Finansowy majątek trwały o wartości 2.988zł stanowiący wartość 166 akcji Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie.

W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia nastąpiły następujące zmiany:

IV. Zwiększenia stanu mienia w formie przejęcia lub wykupu:

Przejęto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych:

 • działkę nr 268/1 o pow. 0,5027 ha w obrębie 3 miasta Moryń,
 • działkę nr 105/45 o pow. 0,3508 ha w obrębie Przyjezierze,
 • działkę nr105/33 o pow. 0,0541 ha w obrębie Przyjezierze,
 • działkę nr 107/21 o pow. 0,0772 ha w obrębie Witnica,
 • działkę nr 107/105 o pow.0,0152 ha w obrębie Witnica,
 • działkę nr 312/3 o pow.0,0744 ha w obrębie 2 miasta Moryń,
 • działkę nr 312/4 o pow.0,0169 ha w obrębie 2 miasta Moryń,
 • działkę nr 182/3 o pow.0,03852 ha w obrębie Stare Objezierze,
 • działkę nr 89o pow.0,0266 ha w obrębie 1 miasta Moryń,
 • działkę nr 142 o pow.0,0384 ha w obrębie 1 miasta Moryń.

 V. Zmniejszenia stanu mienia – sprzedaż:

 • lokale mieszkalne szt. 5 za kwotę  70.366,- zł,
 • działki pod zabudowę szt. 6 za kwotę 260.257,04 zł,
 • działka zabudowana szt. 1 o łącznej powierzchni 1072m2 za kwotę 181.800zł,
 • sprzedaż wieczystego użytkowania na własność – 1 działka za kwotę 4.580zł.

VI. Dzierżawy mienia komunalnego:

 • lokale użytkowe - 706,79 m2
 • grunty pod lokalami użytkowymi - 1.439,50 m
 • grunty pod uprawę warzyw - 11.122,57 m2
 • grunty pod garażami - 457,50 m2
 • grunty pod kontenery na odpady - 16,66 m2
 • grunty na cele rolne - 22.632,00m2
 • grunty pod stacjami  telefonii komórkowej - 2.700,00m2
 • grunty wydzierżawione na reklamy - 5,72m2 

Użyczono pod działalność stowarzyszeń, sklepów i oświaty grunty o powierzchni 151.998m2 i lokale o powierzchni 137,53m2.

VII. Z tytułu wykonywania prawa własności uzyskano dochody w łącznej kwocie 504.825 zł.                 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Beata Szczerbicka

Data wytworzenia:
01 sty 2008

Osoba dodająca informacje

Beata Szczerbicka

Data publikacji:
17 sie 2005, godz. 10:16

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
17 gru 2009, godz. 12:45