Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Nr XI/94/2007 w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów.

 

UCHWAŁA NR XI/94/2007

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 07 listopada 2007r.

 
w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18a oraz art. 19 pkt 1 lit. f, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.1828 i Nr 251, poz. 1847), Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

 

    § 1. 1. Wprowadza się na terenie Gminy Moryń opłatę od posiadania psów.

           2. Stawka opłaty od posiadania psów wynosi 36,00zł rocznie od jednego psa.

         

    § 2. Opłatę od posiadania psów pobiera się w wysokości 50% stawki określonej w § 1. ust. 2. uchwały w odniesieniu do jednego psa, jeżeli pies stanowi własność osoby utrzymującej się z renty lub emerytury.

         

   § 3. Obowiązek poniesienia opłaty ciąży na osobie po upływie 2 tygodni od chwili wejścia w posiadanie psa. W chwili wejścia w posiadanie psa po upływie 30 czerwca danego roku, opłata płatna jest w wysokości 50% ustalonej stawki w § 1.ust.2.

  

   § 4. Termin płatności opłaty upływa z dniem 30 czerwca każdego roku.

 

   § 5. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

          2. Poboru opłaty na terenie sołectw dokonują inkasenci, a w mieście Moryń - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu.

 

   § 6. Od uiszczonych wpłat opłaty ustala się prowizję dla inkasentów w wysokości 20 % od zainkasowanej kwoty.

   

   § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Karol Głodny


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
07 sty 2008

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
07 sty 2008, godz. 14:30

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
14 lut 2008, godz. 11:03