Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

XL Sesja Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 26 marca 2024 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
UCHWAŁA NR XL/352/2024 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie gminy Moryń 2024-04-02 14:01:51
UCHWAŁA NR XL/351/2024 w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu dla Spółdzielni Socjalnej "Promyk" w Goszkowie w roku 2024 2024-04-02 14:00:52
UCHWAŁA NR XL/350/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfino na zadanie: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dolska, poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1397Z Mętno – Moryń” 2024-04-02 13:59:45
UCHWAŁA NR XL/349/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2024 2024-04-02 13:58:41
UCHWAŁA NR XL/348/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na poprawę bezpieczeństwa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 w miejscowości Bielin 2024-04-02 13:57:29
UCHWAŁA NR XL/347/2024 w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIX/323/2023 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Moryń na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2024 2024-04-02 13:56:28
UCHWAŁA NR XL/346/2024 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2024-04-02 13:55:37
UCHWAŁA NR XL/345/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2024-2032 2024-04-03 07:48:27
UCHWAŁA NR XL/344/2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2024 2024-04-02 13:54:04
UCHWAŁA NR XL/343/2024 w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” 2024-04-02 13:52:38
UCHWAŁA NR XL/342/2024 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2024 roku 2024-04-02 13:50:51
UCHWAŁA NR XL/341/2024 w sprawie zniesienia pomników przyrody 2024-04-02 13:39:18
UCHWAŁA NR XL/340/2024 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2024-04-02 13:38:17
UCHWAŁA NR XL/339/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie użytkowania wieczystego 2024-04-02 13:37:25
UCHWAŁA NR XL/338/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2024-04-02 13:36:27
UCHWAŁA NR XL/337/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zwrot nieruchomości 2024-04-02 13:35:31
UCHWAŁA NR XL/336/2024 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny” w Gminie Moryń na lata 2024-2026 2024-04-02 13:33:42
UCHWAŁA NR XL/335/2024 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXVIII/312/2023 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 16 listopada 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2024-04-02 13:32:16
UCHWAŁA NR XL/334/2024 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Witnica 2024-04-02 13:30:29

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
02 kwi 2024

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
02 kwi 2024, godz. 13:24

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
02 kwi 2024, godz. 13:24