Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zawidomonienie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie części działek o nr ewid.: 239/2, 389/1 obręb Moryń 3, gmina Moryń.

Moryń, 16 kwietnia 2024 r.

 

ISR.6733.2.2024

                                                                                          

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 poz. 977 ze zm.)

zawiadamiam

o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie części działek o nr ewid.: 239/2, 389/1 obręb Moryń 3, gmina Moryń.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 Kpa strony zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją oraz zgłaszać swoje zastrzeżenia, wnioski i uwagi do postępowania w ww. sprawie w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 1 w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Burmistrz Morynia
   Józef Piątek


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Łukasz Strzelczyk

Data wytworzenia:
16 kwi 2024

Osoba dodająca informacje

Łukasz Strzelczyk

Data publikacji:
16 kwi 2024, godz. 12:21

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Strzelczyk

Data aktualizacji:
16 kwi 2024, godz. 12:21