Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie

Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Moryń

Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Moryń

Pomocą osobom dotkniętym przemocą w rodzinie udzielane jest wsparcie w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 lipca 205 r, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Natomiast w dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na podstawie, której został powołany zespól interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny  w Moryniu został powołany przez Burmistrza, którego celem jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego- w obszarze gminy.

Zespól interdyscyplinarny – to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego zespołu. W ramach zespołu mogą być  powoływane grupy robocze, których zadaniem jest pomoc osobom zarówno doznającym przemocy jak i osobom podejrzanym o stosowanie przemocy. Osobom tym proponowana jest pomoc specjalistów; psychologa, mediatora rodzinnego, pomocy prawnej, terapeuty uzależnień, działań korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Praca zespołu/grupy roboczej skoncentrowana jest przede wszystkim na pomocy dzieciom, które są świadkami i  odbiorcami przemocy domowej.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele następujących jednostek:

  • pomocy społecznej
  • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
  • policji
  • oświaty
  • ochrony zdrowia
  • organizacji pozarządowych
  • kuratorzy sądowi

Członkowie zespołu mają ustawowy obowiązek spotykać się nie rzadziej niż raz na kwartał.

Z powodu przemocy w rodzinie zakładane są Niebieskie Karty. Niebieska Karta składa się z 4-ch części (A, B, C, D) Najczęściej Niebieskie Karty zakładane są  przez Policję i pracowników socjalnych ośrodka pomocy społecznej. Niebieska karta część C wypełniana  jest z osobą, która doznaje przemocy, a Niebieska Karta część D wypełniana jest z sobą podejrzaną o stosowanie przemocy.

Przemoc domowa (przemoc w rodzinie ) to zjawisko społeczne zachodzące, gdy członek rodziny, mąż, żona lub inna osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca próbuje zdominować fizycznie lub psychicznie partnera, dzieci, rodziców, dziadków, teściów, używając przewagi fizycznej, gróźb, szantażu, w celu zranienia moralnie lub fizycznie. To zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Każda przemoc wobec drugiego członka jest złem i jest karana.

Każdy z nas powinien reagować na przemoc, bo brak reakcji powoduje bezkarność i przyzwolenie dla osoby stosującej przemoc.

Widzisz i słyszysz o przemocy to zgłoś to do pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu, do księdza swojej parafii, do policjanta, do nauczyciela, pedagoga, do sołtysa, do radnego, do członka zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Moryń 2020-01-23 12:06:25
Regulamin Organizacyjny 2014-08-18 12:58:54
Uchwały i zarządzenia 2014-08-18 12:56:11
Programy 2014-08-18 12:45:20
Ważne informacje 2020-01-24 10:36:41

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
18 sie 2014

Osoba dodająca informacje

Marek Kurjata

Data publikacji:
18 sie 2014, godz. 12:45

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
10 maj 2023, godz. 09:32