Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

wybory samorządowe 2024


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa zachodniopomorskiego 2024-04-11 10:23:34
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego 2024-04-11 08:00:51
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW - PROTOKÓŁ Z WYBORÓW ORAZ ZESTAWIENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM 2024-04-08 10:22:19
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA GMINY MORYŃ 2024-04-08 10:19:16
Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Gryfinie 2024-04-05 14:55:55
Informacja o dyżurach urzędnika wyborczego 2024-04-04 08:00:06
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach 2024-04-04 07:58:13
ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW NA WYBORY do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-28 14:31:08
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości 2024-03-28 09:46:51
OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-28 07:39:53
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-19 12:27:59
Informacja Urzędnika Wyborczego w sprawie pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych 2024-03-18 09:58:04
Informacja o bezpłatnym transporcie na wybory 2024-03-18 09:56:30
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Moryniu 2024-03-15 14:35:05
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12 2024-03-15 14:33:03
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11 2024-03-15 14:32:07
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7 2024-03-15 14:30:26
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Moryniu 2024-03-15 14:29:47
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Moryń 2024-03-15 14:29:02
POSTANOWIENIE NR 191/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Moryń 2024-03-15 12:12:38
Protokoły z losowań składu Obwodowych Komisji Wyborczych 2024-03-14 10:24:07
Informacja w sprawie losowaniu list kandydatów w celu nadania numerów zarejestrowanym listom 2024-03-13 13:32:19
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I oraz w Szczecinie II 2024-03-13 13:04:39
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie I oraz Komisarza Wyborczego w Szczecinie II w sprawie terminu losowania numerów list kandydatów na radnych. 2024-03-13 13:01:07
INFORMACJA o losowaniu, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego 2024-03-11 14:49:41
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w następujących okręgach wyborczych: Okręg wyborczy nr 7, obejmujący: Sołectwo Klępicz 2024-03-05 15:12:53
POSTANOWIENIE NR 173/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Moryń w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-05 09:36:37
Obwieszczenie Burmistrz Morynia podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-04 15:31:29
Zarządzenie Nr 52/2024 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Moryń miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-01 13:31:40
Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Gryfinie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach 2024-02-29 11:56:56
POSTANOWIENIE NR 159/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-28 08:08:54
POSTANOWIENIE NR 158/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-28 08:08:17
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach 2024-02-27 15:12:25
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji. 2024-02-23 07:24:56
Serwis Państwowej Komisji Wybiorczej - Wybory Samorządowe 2024 2024-02-02 08:48:31
Wyjaśnienia w sprawie nieodpłatnego korzystania przez komitety wyborcze z pomieszczeń na spotkania z wyborcami i miejsc na ekspozycję materiałów wyborczych 2024-02-14 07:58:33
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-14 07:57:03
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-14 07:55:31
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-12 11:38:04
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat 2024-02-12 11:37:03
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 lutego 2024 r. 2024-02-07 11:21:14
OBWIESZCZENIE STAROSTY GRYFIŃSKIEGO Z DNIA 5 LUTEGO 2024 R. o okręgach wyborczych w powiecie gryfińskim, liczbie radnych wybieranych w wyborach do Rady Powiatu w Gryfinie oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej 2024-02-07 11:20:27
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o okręgach wyborczych 2024-02-06 13:54:47
Wyjaśnienia dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-06 10:21:49
Komunikat Komisarza Wyborczego w Szczecinie II o liczbie mieszkańców oraz terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu. 2024-02-02 08:46:26
Uchwała nr 1/2024 PKW z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 2024-02-02 08:36:43
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-02 08:35:43
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-02 08:34:38
POSTANOWIENIE Nr 215/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II z 8 grudnia 2023 r. w sprawie podziału powiatu Gminy Moryń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2023-12-15 12:49:56
POSTANOWIENIE Nr 233/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II z 8 grudnia 2023 r. w sprawie podziału powiatu gryfińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2023-12-15 12:39:17
Zarządzenie nr 321/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 2023-12-01 11:10:21
Zarządzenie nr 296/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 2023-11-27 07:56:12
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 listopada 2023 r. 2023-11-27 07:51:49

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
27 lis 2023

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
27 lis 2023, godz. 07:45

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
27 lis 2023, godz. 07:45