Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 10/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

ZARZĄDZENIE NR 10/2023

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

 

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40), art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)  zarządzam co następuje:

§1. Przeznaczam do użyczenia część działek: nr 61 obręb Przyjezierze o pow. 10 m² KW Nr SZ1Y/00058045/4, nr 21 obręb Młynary o pow. 10 m² KW Nr SZ!Y/00057151/3, stanowiące własność gminy Moryń.

Informacja o przeznaczeniu - użyczenia na okres do 10 lat. Cel umowy – realizacja projektu współpracy pn. ,,Bezpieczne obiekty całodobowej infrastruktury aktywności naturalnej”

Na ww. działkach nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat - wysokość czynszu – nieodpłatnie.

Biorący w użyczenie będzie ponosił opłaty związane z eksploatacją nieruchomości.

Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

§2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w §1, podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń miasta i gminy Moryń, w Urzędzie Miejskim w  Moryniu, ogłoszenie w prasie - Infopublikatorze.pl, stronie internetowej Urzędu, w BIP Urzędu.

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§4. Termin wywieszenia wykazu: od 18 stycznia 2023 r. do 8 lutego 2023 r.

§5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
18 01 2023 12 30 41 z10-2023 (PDF, 57.79Kb) 2023-01-18 12:30:41 61
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Maziar

Data wytworzenia:
18 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
18 sty 2023, godz. 12:30

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
18 sty 2023, godz. 12:30