Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 105/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 105/2023
Burmistrza Morynia

z dnia 27 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1.  Przeznaczam do oddania w dzierżawę działkę niezabudowaną nr 107/21 o pow. 50m², położonej w obrębie Witnica, dla której prowadzona jest  KW Nr SZ1Y/00037914/4.

2. Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

3. Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, 4 place składowe o pow. 12,5 m²

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń - nie obowiązuje.

5. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

- miesięczny czynsz: 0,40 zł/m² (słownie: czterdzieści groszy), płatny do 10 - go każdego miesiąca z góry,

- wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy,

- aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły,

- dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 2. 1.  Przeznaczam do oddania w dzierżawę działkę niezabudowaną nr 252/1 o pow. 22,50 m2 położonej w obrębie 3 miasta Moryń, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/0003631/8.

2. Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

3. Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, tymczasowy garaż blaszany

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń - nie obowiązuje.

5. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

- miesięczny czynsz: 12,38 zł (słownie: dwanaście 38/100), płatny do 10 - go każdego miesiąca z góry,

- wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy,

- aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły,

- dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Moryniu oraz sołectwa, stronach  internetowych Urzędu, w BIP, ogłoszenie w prasie – Infopublikatorze.pl.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 5. Termin wywieszenia wykazu: od 27 listopada 2023 r. do 18 grudnia 2023 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20231127084337 (PDF, 72.44Kb) 2023-11-27 09:25:19 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Maziar

Data wytworzenia:
27 lis 2023

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
27 lis 2023, godz. 09:25

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
27 lis 2023, godz. 09:25