Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 15/2023 BURMISTRZA MORYNIA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie: rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.)  oraz art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327, ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§1. Po rozpatrzeniu ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym w dniu
5 stycznia 2023 r. na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 r., dokonuję  następującego wyboru:
W zakresie zadania nr 7/23 – Działalność wspomagająca rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych w Mirowie - wybieram ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Nasze-Aksamitne Mirowo i przyznaję dotację na realizację ww. zadania w kwocie 16.000,00 złotych.

§2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu oraz na stronie internetowej: www.moryn.pl

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Morynia

Józef Piątek


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Alicja Mikołajczyk

Data wytworzenia:
01 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Karolina Gładkowska-Kiepura

Data publikacji:
01 mar 2023, godz. 10:31

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Gładkowska-Kiepura

Data aktualizacji:
01 mar 2023, godz. 10:31