Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 16/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1.  Przeznaczam do dzierżawy część działki nr 184/40 o pow. 27 m2, położonej w obrębie Bielin, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00053616/3.

2. Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

3. Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, pod garaż drewniany.

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń - nie obowiązuje.

5. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

- roczny czynsz: 198,72 zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem  72/100),

- wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy, płatny za 2024 r. w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres do 31 marca każdego roku kalendarzowego,

- aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły,

- dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Moryniu oraz sołectwa, stronach  internetowych Urzędu, w BIP ogłoszenie w prasie – Infopublikatorze.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 4. Termin wywieszenia wykazu: od 16 stycznia 2024 r. do 6 lutego 2024 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Morynia

Józef Piątek


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20240116090439 (PDF, 64.15Kb) 2024-01-17 07:45:30 4
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
16 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
17 sty 2024, godz. 07:43

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
17 sty 2024, godz. 07:45