Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2024


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 87/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2024-05-27 08:57:53
Zarządzenie Nr 84/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem 2024-05-22 13:09:42
Zarządzenie Nr 78/2024 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Moryniu 2024-05-22 12:59:52
Zarządzenie Nr 83/2024 w sprawie powołania komisji do spraw przekazania nieruchomości 2024-05-21 13:23:25
Zarządzenie Nr 82/2024 w sprawie przekazania w administrowanie świetlicy wiejskiej. 2024-05-21 13:21:54
Zarządzenie Nr 79/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2024-05-14 12:52:31
Zarządzenie Nr 76/2024 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Moryń na okres kadencji obejmującej lata 2024-2029 2024-05-08 14:15:22
Zarządzenie Nr 71/2024 w sprawie: zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb w wodach jeziora Łabędzin (But) w Gminie Moryń 2024-04-29 07:39:26
Zarządzenie Nr 72/2024 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Moryń miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-04-26 13:12:43
Zarządzenie Nr 69/2024 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2024-04-23 15:00:12
Zarządzenie Nr 68/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2024-04-15 09:23:15
ZARZĄDZENIE NR 64/2024 BURMISTRZA MORYNIA w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2024-03-29 13:44:33
Zarządzenie Nr 63/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do  dzierżawy 2024-03-29 13:41:32
Zarządzenie Nr 62/2024 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2024-03-28 14:36:50
Zarządzenie Nr 59/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2024-03-19 12:48:23
Zarządzenie nr 57/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji zadań publicznych w roku 2023 2024-03-14 12:29:47
ZARZĄDZENIE Nr 53/2024 w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie gminy Moryń 2024-03-07 10:59:33
Zarządzenie Nr  52/2024 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Moryń miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-01 13:30:38
Zarządzenie Nr 49/2024 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę 2024-02-22 15:04:10
ZARZĄDZENIE NR 48/2024 w sprawie: zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb w wodach jeziora Bielin w Gminie Moryń 2024-02-22 11:03:20
Zarządzenie Nr 47/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do  dzierżawy 2024-02-20 14:58:55
Zarządzenie Nr 46/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2024-02-20 14:57:44
ZARZĄDZENIE Nr 45/2024 w sprawie ustalenia stawki czynszu na dzierżawę działki nr 5/1 obręb Gądno 2024-02-20 14:55:57
Zarządzenie Nr 44/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2024-02-20 14:23:25
Zarządzenie Nr 43/2024 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2024-02-20 14:20:49
Zarządzenie Nr 42/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do  dzierżawy 2024-02-14 15:09:20
Zarządzenie Nr 38/2024 w sprawie planu i sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Moryń oraz specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2024 roku 2024-02-14 12:53:06
Zarządzenie Nr 37/2024 w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Moryniu 2024-02-14 12:46:04
Zarządzenie Nr 36/2024 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Moryń 2024-02-14 12:43:29
Zarządzenie Nr 41/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do  dzierżawy 2024-02-02 11:32:44
Zarządzenie Nr 35/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2024-01-25 11:27:14
Zarządzenie Nr 34/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2024-01-24 11:11:46
Zarządzenie Nr 33/2024 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2024-01-22 13:28:37
Zarządzenie Nr 32/2024 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2024-01-18 13:53:09
Zarządzenie Nr 31/2024 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2024-01-18 13:51:20
Zarządzenie Nr 30/2024 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2024-01-18 13:45:32
Zarządzenie Nr 29/2024 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2024-01-18 13:40:26
Zarządzenie Nr 28/2024 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2024-01-18 13:32:39
Zarządzenie Nr 27/2024 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2024-01-18 13:31:14
Zarządzenie Nr 26/2024 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2024-01-18 13:29:31
Zarządzenie Nr 25/2024 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2024-01-18 13:25:24
Zarządzenie Nr 24/2024 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2024-01-18 13:24:07
Zarządzenie Nr 23/2024 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2024-01-18 13:22:33
Zarządzenie Nr 22/2024 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2024-01-18 13:21:03
Zarządzenie Nr 21/2024 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2024-01-18 13:17:41
Zarządzenie Nr 20/2024 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2024-01-18 13:09:15
Zarządzenie Nr 19/2024 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2024-01-18 12:55:37
Zarządzenie Nr  18/2024 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2024-01-18 12:54:12
ZARZĄDZENIE NR 16/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2024-01-17 07:43:58
Zarządzenie 17/2024 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2024 roku 2024-01-16 10:21:13
ZARZĄDZENIE NR 15/2024 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 2024-01-15 15:15:05
ZARZĄDZENIE Nr 14/2024 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu 2024-01-15 13:08:47
Zarządzenie Nr 12/2024 w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 15 grudnia 2023 r. na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2024 r. 2024-01-16 10:18:50
Zarządzenie Nr 11/2024 w sprawie planu kontroli na rok 2024 dotyczącej realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych 2024-01-10 15:02:32
Zarządzenie Nr  6/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do  dzierżawy 2024-01-05 15:00:11
Zarządzenie Nr 4/2024 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2024-01-04 08:01:08
Zarządzenie Nr 2/2024 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę 2024-01-02 10:48:59
ZARZĄDZENIE NR 1/2024 BURMISTRZA MORYNIA w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moryniu 2024-01-02 10:46:40

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
02 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
02 sty 2024, godz. 10:43

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
02 sty 2024, godz. 10:43