Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 44/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży

Zarządzenie Nr 44/2024
Burmistrza Morynia

z dnia 20 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość, stanowiącą własność gminy Moryń:

Lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 6A w Moryniu przy ul. Plac Wolności wraz z udziałem 145/1000 w działce nr 139/2 obręb 3 miasta Moryń o pow. 0,0579 ha. KW SZ1Y/00037152/4.

Lokal mieszkalny nr 1 położony jest na parterze budynku w jego południowej części – od strony podwórka. Wejście do lokalu z klatki schodowej. Lokal trwale oddzielony przegrodami budowlanymi od pozostałych lokali. Ściany murowane z cegły na zaprawę cementowo - wapienną. Okna plastikowe zespolone. Posadzki drewniane z desek wyłożone panelami podłogowymi i płytkami ceramicznymi. Sufit i ściany otynkowane malowane. Lokal jest wyposażony w instalację: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i centralne ogrzewanie. Pomieszczenia przechodnie: z pokoju do spiżarni i z kuchni do WC. Wejście z klatki schodowej do przedpokoju. Powierzchnia użytkowa 24,43 m² w tym: spiżarnia 4,38 m², przedpokój 4,62 m², pokój 11,03 m², kuchnia 2,56 m², łazienka WC 1,84 m². Powierzchnia pomieszczeń przynależnych do lokalu – piwnica o pow. 11,74 m² .

Nieruchomość zlokalizowana jest w śródmiejskiej części Morynia przy drodze gminnej – po jej prawej stronie – ul. Pl. Wolności przy skrzyżowaniu z ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Szerokiej. Od strony północnej, południowej i zachodniej sąsiaduje z zabudową mieszkaniową wielorodzinną i zabudową usługowo – handlową, a od strony wschodniej z ww. ulicą. W jej bliskiej sąsiedztwie zlokalizowane są obiekty użyteczności publicznej (kościół, urząd miejski) i usługowo – handlowe. Dojazd do nieruchomości od strony wschodniej drogą o nawierzchni brukowej zmieniającej się w nawierzchnię asfaltową. Nieruchomość położona jest bardzo dobrze w stosunku do tras komunikacyjnych. Natężenie ruchu kołowego i pieszego średnie. Kształt działki zbliżony do trapezu. Teren płaski z lekkim spadkiem. Lokalizacja korzystna dla funkcji mieszkaniowej oraz ze względu na cechy społeczno – sąsiedzkie. Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej, elektrycznej, kanalizacyjnej. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym nr 6 i budynkiem nr 6A.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru starego miasta w Moryniu zatwierdzonym uchwałą NR XIII/96/2020 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 września 2020 r. obszar, na którym położona jest działka oznaczona jest kreskowaniem czerwono – brązowy i symbolem 9MWU z zapisem teren zabudowy mieszkaniowej z towarzyszeniem usług.

Powierzchnię działki stanowią grunty sklasyfikowane jako B.

Informacja o przeznaczeniu – sprzedaż na własność.

Cena nieruchomości: 78.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

§ 2. Sprzedaż nastąpi w formie ustnego przetargu nieograniczonego lub w rokowaniach. Do ceny  osiągniętej w przetargu lub rokowaniach doliczony będzie  obowiązujący podatek Vat.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  –  do 2 kwietnia 2024 r.

§ 3. Wykaz nieruchomości  podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu, w BIP prasie - Infopublikator.pl

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 5. Termin wywieszenia wykazu: od 20 lutego 2024 r. do 12 marca 2024 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
44 (PDF, 436.69Kb) 2024-02-20 14:23:26 19
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Maziar

Data wytworzenia:
20 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
20 lut 2024, godz. 14:23

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
20 lut 2024, godz. 14:23