Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 62/2024 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń

Zarządzenie Nr 62/2024
Burmistrza Morynia

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2023 poz 40) i art. 35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) - zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej rzecz najemcy lokal mieszkalny znajdujący się w budynku położonym w Starym Objezierzu 3 wraz z udziałem 44/100 w działce 96/1 o pow. 0,1003 ha.

§ 2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy winni złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w okresie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i drogownictwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. termin wywieszenia wykazy od 28.03.2024 r. do 10.05.2024 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Kałduńska

Data wytworzenia:
28 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
28 mar 2024, godz. 14:36

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
28 mar 2024, godz. 14:36