Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 84/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem

Zarządzenie Nr 84/2024
Burmistrza Morynia

z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam w najem lokal użytkowy o pow. 66,81 m² usytuowany na działce nr 96, obręb 3 miasta Moryń, przy ul. Szerokiej 1B, stanowiący własność gminy Moryń, oznaczony w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00032637/3.

2.Informacja o przeznaczeniu - najem lokalu na rzecz dotychczasowego najemcy na okres 10 lat,  na działalność  handlową branży przemysłowej.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy usług publicznych.

4.Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – nieruchomość wolna od obciążeń                                     i zobowiązań.

5. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat :

- miesięczny czynsz: 811,08 zł. (słownie: osiemset jedenaście 08/100), płatny do 10 - go każdego miesiąca z góry,

- wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy,

- aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły,

- dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w §1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Moryniu oraz sołectwa, stronach  internetowych Urzędu, w BIP ogłoszenie w prasie – Infopublikatorze.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 4. Termin wywieszenia wykazu: od 22 maja 2024 r. do 12 czerwca 2024 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20240522081027 (PDF, 194.01Kb) 2024-05-22 13:09:42 7
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Maziar

Data wytworzenia:
22 maj 2024

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
22 maj 2024, godz. 13:09

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
22 maj 2024, godz. 13:09