Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 42/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do  dzierżawy

Zarządzenie Nr 42/2024
Burmistrza Morynia

z dnia 14 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do  dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1.  Przeznaczam do dzierżawy część działki  nr 139/6 o pow. 18 m2, położonej w obrębie 3 miasta Morynia, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00037153/1.

2. Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

3. Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, pod garaż blaszany.

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

5. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

- roczny czynsz: 132,48 zł. (słownie: sto trzydzieści dwa 48/100), płatny za rok 2024 w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, za pozostałe lata do 31 marca każdego roku kalendarzowego,

- wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy,

- aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły,

- dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w §1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Moryniu oraz sołectwa, stronach  internetowych Urzędu, w BIP ogłoszenie w prasie – Infopublikatorze.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 4. Termin wywieszenia wykazu: od 14 lutego 2024 r. do 6 marca 2024 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20240214093218 (PDF, 58.67Kb) 2024-02-14 15:09:21 4
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Maziar

Data wytworzenia:
14 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
14 lut 2024, godz. 15:09

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
14 lut 2024, godz. 15:09