Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 87/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE NR 87/2024

BURMISTRZA MORYNIA

  z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zarządzam,  co następuje:

§ 1. Przeznaczam do oddania w użyczenie:

- lokal użytkowy o powierzchni  23,09 m² działka nr 96, obręb 3 miasta Moryń,

 KW SZ1Y/00032637/3.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy usług publicznych.

3. Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

4. Informacja o przeznaczeniu – oddanie w użyczenie na okres do 3 lat, na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu.

5. Wysokość opłat z tytułu użyczenia, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

- czynsz - brak,

- aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za  rok ubiegł - brak,

- biorący w użyczenie nie będzie ponosił opłaty z tytułu podatku i opłat lokalnych.

§ 2. Wykaz nieruchomości opisanej w § 1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Sołectwa, ogłoszenie w prasie - Infopublikator.pl, stronach internetowych Urzędu, w BIP.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 4. Termin wywieszenia wykazu: od 27 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20240527080237 (PDF, 53.09Kb) 2024-05-27 08:57:53 10
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Maziar

Data wytworzenia:
27 maj 2024

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
27 maj 2024, godz. 08:57

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
27 maj 2024, godz. 08:57