Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 90/2024 Burmistrza Morynia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej użytkownikowi wieczystemu 

Zarządzenie Nr 90/2024
Burmistrza Morynia

z dnia 6 czerwca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej użytkownikowi wieczystemu 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 609) ) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2023 poz. 344 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do zbycia w drodze bezprzetargowej użytkownikowi wieczystemu działkę nr 139/5 położoną w obrębie 3 miasta Moryń o powierzchni 0,0435 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi Księgę wieczystą SZ1Y/00044733/3. Nieruchomość zabudowana -budynkiem sklepu.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru starego miasta w Moryniu zatwierdzonym uchwałą nr XIII/96/2020 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 września 2020 r. obszar, na którym położona jest działka 139/5 przeznaczony jest pod zabudowę usługową. Wartość prawa własności działki 139/5 wynosi 103.960,00 zł, a wartość prawa użytkowania wieczystego działki 61.440,00 zł.

§ 2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy winni złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w okresie nie krótszym niż 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20240606141112 (PDF, 50.09Kb) 2024-06-06 14:59:07 13
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Maziar

Data wytworzenia:
06 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
06 cze 2024, godz. 14:59

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
06 cze 2024, godz. 14:59