Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 68/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie Nr 68/2024
Burmistrza Morynia

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do dzierżawy cześć działki nr 180/1 o pow. 12 m², położoną w obrębie Bielin, stanowiącą własność gminy Moryń, oznaczoną w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00058230/8, stanowiącą nieruchomość gruntową niezabudowaną. Działka ma nieregularny kształt.

2.Informacja o przeznaczeniu - dzierżawa gruntu do wykorzystania pod ustawienie ogrodzenia, na okres do 3 lat.

3.Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

4. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat :

- wysokość rocznego czynszu - 48,12 zł (słownie: czterdzieści osiem 12/100);

- czynsz będzie płatny za 2024 r. w terminie 14 dni od zawarcia umowy, za pozostałe lata do 31 marca każdego roku kalendarzowego, wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy;

- aktualizacja czynszu nastąpi raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły;

- dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w §1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Moryniu oraz sołectwa, stronach  internetowych Urzędu, w BIP ogłoszenie w prasie – Infopublikatorze.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 4. Termin wywieszenia wykazu: od 15 kwietnia 2024 r. do 6 maja 2024 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20240415081035 (PDF, 284.00Kb) 2024-04-15 09:23:16 9
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Maziar

Data wytworzenia:
15 kwi 2024

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
15 kwi 2024, godz. 09:23

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
15 kwi 2024, godz. 09:23