Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 46/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie Nr 46/2024
Burmistrza Morynia

z dnia 20 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1.Przeznaczam do dzierżawy działkę nr 5/1 o pow. 667 m², położoną w obrębie Gądno, stanowiącą własność gminy Moryń, oznaczoną w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00062834/3.

2.Informacja o przeznaczeniu - dzierżawa gruntu do wykorzystania gospodarczego infrastruktury telekomunikacyjnej dla celów świadczenia usług telekomunikacyjnych, na okres do 3 lat.

3.Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

4.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń: nie obowiązuje

5.Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

 - wysokość miesięcznego czynszu – 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) płatny do 10-go każdego miesiąca z góry,

- wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy,

- aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły. Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w §1, podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w  Moryniu, ogłoszenie w prasie -  infopublikatorze.pl stronach internetowych Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 4. Termin wywieszenia wykazu: od 20 lutego 2024 r. do 12 marca 2024 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
46 (PDF, 275.11Kb) 2024-02-20 14:57:44 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Maziar

Data wytworzenia:
20 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
20 lut 2024, godz. 14:57

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
20 lut 2024, godz. 14:57