Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 35/2023 BURMISTRZA MORYNIA w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń

Zarządzenie Nr 35/2023
Burmistrza Morynia

z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 344) - zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 1 znajdujący się w budynku położonym w Moryniu przy ulicy Szkolnej nr 12  wraz  udziałem 1484/10000 w działce gruntu  nr 187 o powierzchni 0,1369 ha.

§ 2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy winni złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w okresie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Termin wywieszenia wykazu od 16.03.2023 r. do 27.04.2023 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Kałduńska

Data wytworzenia:
16 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Karolina Gładkowska-Kiepura

Data publikacji:
16 mar 2023, godz. 14:52

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Gładkowska-Kiepura

Data aktualizacji:
16 mar 2023, godz. 14:52