Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 40/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

ZARZĄDZENIE Nr 40/2023

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 31 marca 2023 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

 

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ) zarządzam co następuje:

 

§ 1.Przeznaczam do dzierżawy część działki niezabudowanej nr 7/1 o pow. 0,3700 ha, położonej w obrębie Młynary, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y00053308/1.

 

Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, pod uprawy rolne. Klasa gruntu IIIB. Nawożenie nawozami naturalnymi należy stosować w terminach wynikających z ustawy o nawozach i nawożeniu.  Nawozy naturalne stosowane na gruntach powinny być przykryte lub wymieszane z glebą nie później niż następnego dnia po wywiezieniu. Składowanie nawozów na wydzierżawionej nieruchomości będzie stanowiło podstawę do odstąpienia od umowy dzierżawy.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń - nie obowiązuje.

 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

       - wysokość rocznego czynszu  - 101,75 zł sławnie (sto jeden złotych 75/100),     

       - wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy, płatny za

       2023 r. w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres do 31 marca

       każdego roku kalendarzowego,    

       - aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za

        rok ubiegły,

       - dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od

       nieruchomości.

 

§2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, ogłoszenie w prasie lokalnej, stronach  internetowych Urzędu, infopublikatorze.pl

 

§3.Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

 

§4. Termin wywieszenia wykazu: od 31 marca 2023 r. do 21 kwietnia 2023 r.

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Morynia 

Józef Piątek


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20230331082103 (PDF, 71.41Kb) 2023-03-31 13:59:45 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Maziar

Data wytworzenia:
31 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
31 mar 2023, godz. 13:59

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
31 mar 2023, godz. 13:59