Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 7/2023 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu

ZARZĄDZENIE Nr 7/2023

BURMISTRZA  MORYNIA

z dnia 17 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu

Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r.  poz. 40 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam stawki bazowe czynszu za wynajem 1 m2 lokali użytkowych stanowiących własność gminy Moryń, określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się stawki bazowe czynszu za dzierżawę 1m2 gruntów stanowiących własność gminy Moryń, określonych w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się stawki:

- bazowe czynszu za umieszczanie reklam na nieruchomościach gminnych,

- bazowe czynszu w sprawie wywieszania plakatów wyborczych, określonych,

- bazowe czynszu w sprawie wydzierżawiania alei owocowych, określonych,

- opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu,

określonych w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2023 r. w zawartych umowach dzierżawy i najmu dokonać zmiany wysokości czynszu o  14,4 %.

§ 5. Za nieruchomości gminne użytkowane bez podstawy prawnej przez osoby fizyczne, osoby prawne  i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej stosuje się wzrost stawki o dalsze 50% do czasu uregulowania stanu prawnego w stosunku do stawek bazowych wymienionych w załącznikach nr 1,2,3 do Zarządzenia Burmistrza Morynia Nr 7 /2023 z dnia 17 stycznia 2023 r.

§ 6. Traci moc Zarządzenie  Nr  8/2022  Burmistrza Morynia z dnia  18 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do

Zarządzenia Burmistrza Morynia

Nr 7/2023 z dnia  17 stycznia 2023 r.

Ustala się minimalne stawki bazowe (miesięczne) za wynajem lokali użytkowych przeznaczonych na n/w cele:

 

1.

Działalność handlowa                                        

10,89 zł/m

2.

Magazyny 

3,84 zł/m2

3.

Działalność usługowa                                        

7,32 zł/m2

4.

Działalność rzemieślnicza                                 

7,32 zł/m2

5.

Działalność produkcyjna                                   

10,99 zł/m2

6.

Na cele biurowe                                                  

14,30 zł/m2

7.

Na usługi hotelarskie                                         

7,32 zł/m2

8.

Działalność barowo - gastronomiczna            

7,32 zł /m2

9.

Budynki gospodarcze wykorzystywane na cele składowania narzędzi, opału, zbóż         

1,11 zł/m2

 

10.

Za budynki gospodarcze służące jako pomieszczenia przynależne do lokali mieszkalnych, administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej             

0,71 zł/m2

 

11.

Za budynki przeznaczone do prowadzenia  działalności gospodarczej związanej z transportem publicznym       

1,11 zł/m2

 

12.

Na inne cele                                                                                                                   

4,58 zł/m2

 

Do czynszu doliczany będzie obowiązujący podatek od towarów i usług ( Vat).

W zależności od wyposażenia lokali użytkowych cena może ulec podwyższeniu (energia elektryczna, woda, c.o., c.w., kanalizacja).

 

Załącznik nr 2 do

 Zarządzenia Burmistrza Morynia

 Nr  7/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r.

Ustala się minimalne stawki opłat  za dzierżawę gruntów przeznaczonych  na n/w cele:

1.

Za grunty dzierżawione na cele handlowe:

kioski, pawilony oraz punkty małej gastronomii

57,11 zł/m2   - rocznie,

 

2.

Za grunty dzierżawione na cele usługowe:

10,97 zł/m2     - rocznie,

 

3.

Za grunty dzierżawione pod magazyny składowe, place składowe:

 

3,32/m2    - rocznie

4.

Za grunty dzierżawione na cele produkcyjne:

 

76,87 zł/m2   - rocznie

5.

Za grunty dzierżawione na cele imprez:

 

10,97 zł/m2    - rocznie

6.

Za grunty wydzierżawione dla potrzeb cyrku , wesołego miasteczka

134,81 zł     - za 1 dzień

7.

Za grunty dzierżawione na cele rekreacyjne, wypoczynkowe i sportowe

0,45 zł/m2  - miesięcznie przy umowach krótkoterminowych,

0,29 zł/m2    - rocznie,

8.

Za grunty dzierżawione pod uprawę warzyw:

1280,16 zł/ha  - rocznie

9.

Za grunty pod garażami i teren przyległy do garaży

4,39 zł/m2   - rocznie,

10.

Za grunty dzierżawione na cele rolne

do pow. 0,10 ha  - 1281,02 zł/ha  - rocznie,

powyżej 0,10 ha  - 274,58 zł/ha  - rocznie,

łąki -   89,98 zł/ha – rocznie,

11.

Za grunty dzierżawione na inne cele:

2,73 zł/m2   - rocznie.

 

Do czynszu doliczany będzie obowiązujący podatek od towarów i usług ( Vat).

Załącznik nr 3 do

Zarządzenia Burmistrza Morynia

Nr 7/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r.

 

 

 

1.

Za umieszczanie reklam na budynkach i gruntach gminnych

9,24 zł /m² - miesięcznie

(za 1m2 powierzchni reklamy lub baneru reklamowego)

2.

Za zamieszczanie plakatów i banerów wyborczych             w świetlicach wiejskich, na tablicach informacyjnych       i obiektach stanowiących własność gminy Moryń

- za plakat formatu A4 -  6,17 zł.,

- za plakat formatu A3 -  9,24 zł.,

- za plakat formatu A2 – 36,36 zł.,

- baner wyborczy – 348,21 zł/szt.

miesięcznie

3.

Za  wydzierżawienie drzew owocowych rosnących przy drogach gminnych i nieruchomościach gminnych

7,73 zł     

(1 szt. drzewa owocowego )

 

 

4.

za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń                                 i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu:

 

 

- 1,68zł brutto/km - za kilometry przejechane w czasie akcji ,

- 141,47 zł brutto/godzinę-  za czas trwania interwencji  

-  12,44 zł  brutto/dobę pobytu - za pobyt zwierzęcia  w punkcie tymczasowego przetrzymywania - 

 

 

Do czynszu doliczany będzie obowiązujący podatek od towarów i usług ( Vat).

W przypadku bezumownego wywieszania plakatów i banerów wyborczych  naliczane będą stawki w podwójnej wysokości w stosunku do stawek określonych w pkt 1.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
18 01 2023 12 20 31 z7-2023 (PDF, 195.60Kb) 2023-01-18 12:20:31 110
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Maziar

Data wytworzenia:
17 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
18 sty 2023, godz. 12:20

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
18 sty 2023, godz. 12:20