Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 71/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 71/2023
Burmistrza Morynia

z dnia 10 lipca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.1.  Przeznaczam do dzierżawy część budynku gospodarczego nr 158 o pow. 19 m²  znajdującego się na działce nr 184/31, obręb Bielin, dla którego prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00029919/0.

2. Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, pod składowanie drewna. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń - nie obowiązuje.

3. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

- miesięczny czynsz: 21,09 zł. (słownie: dwadzieścia jeden 09/100), płatny do 10-go każdego miesiąca z góry,

- wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy,

- aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły,

- dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 2.1.  Przeznaczam do dzierżawy część działki nr 184/31 o pow. 15,00 m2, położonej w obrębie Bielin, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00029919/0.

2. Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, pod składowanie drewna. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń - nie obowiązuje.

3. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

- miesięczny czynsz: 6,00 zł. (słownie: sześć  00/100), płatny do 10-go każdego miesiąca z góry,

- wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy,

- aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły,

- dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

 

§ 3. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, sołectwa, stronach  internetowych Urzędu, ogłoszenie w prasie – Infopublikatorze.pl.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 5. Termin wywieszenia wykazu: od 10 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza

mgr inż. Jerzy Choroszewicz

SEKRETARZ GMINY


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20230710093231 (PDF, 69.27Kb) 2023-07-10 11:57:25 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Maziar

Data wytworzenia:
10 lip 2023

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
10 lip 2023, godz. 11:57

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
10 lip 2023, godz. 11:57