Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 76/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 76/2023
Burmistrza Morynia

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1.  Przeznaczam do dzierżawy część działki nr 24/3 o pow. 85 m² , obręb Witnica, dla którego prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00040717/7.

2. Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, pod miejsca parkingowe. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń - nie obowiązuje.

3. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

- miesięczny czynsz: 25,50 zł. (słownie: dwadzieścia pięć 50/100), płatny do 10-go każdego miesiąca z góry,

- wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy,

- aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły,

- dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 2. 1.  Przeznaczam do dzierżawy część działki nr 222 o pow. 600,00 m2, położonej w obrębie Bielin, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00029919/0.

2. Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, pod składowanie drewna. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń - nie obowiązuje.

3. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

- roczny czynsz – 132,00 zł. (słownie: sto trzydzieści dwa 00/100).

- wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy, płatny za 2023 r. w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres do 31 marca każdego roku kalendarzowego,

- aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły,

- dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, sołectwa, stronach  internetowych Urzędu, ogłoszenie w prasie – Infopublikatorze.pl.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 5. Termin wywieszenia wykazu: od 10 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
z76-2023 (PDF, 60.23Kb) 2023-08-10 11:32:29 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Maziar

Data wytworzenia:
10 sie 2023

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
10 sie 2023, godz. 11:32

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
10 sie 2023, godz. 11:32