Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 87/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w  użyczenie

Zarządzenie Nr 87/2023
Burmistrza Morynia

z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w  użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)  zarządzam co następuje:

§ 1. 1.  Przeznaczam do oddania w użyczenie część działek niezabudowanych:

nr 131/3, obręb Gądno (przy przystanku PKS) o pow. 1,2 m2, SZ1Y/00052248/5

nr 20/1, obręb Witnica (przy szkole) o pow. 1,2 m2 , SZ1Y/00039260/8

nr 24/3, obręb Witnica (przy skrzynkach pocztowych) o pow. 1,2 m2 , SZ1Y/00040717/7

nr 276/1, obręb 3 miasta Moryń (koło bloków) o pow. 1,2 m2 , SZ1Y/00033091/0

nr 268/1, obręb 3 miasta Moryń (koło bloków) o pow. 1,2 m2   ,  SZ1Y/00057480/8

nr 93, obręb Przyjezierze (koło ścieżki) o pow. 1,2 m², SZ1Y/00058045/4

nr 129/1, obręb Dolsko (przy przystanku) o pow. 1,2 m², SZ1Y/00057358/4

nr 237/5, obręb Nowe Objezierze (przy świetlicy) o pow. 1,2 m², SZ1Y/00053603/9

nr 379, obręb Mirowo (przy przystanku PKS) o pow. 1,2 m², SZ1Y/00039655/4

nr 96, obręb 3 miasta Moryń (ul. Szeroka) o pow. 1,2 m², SZ1Y/00032637/3.

 

2. Informacja o przeznaczeniu – oddanie w użyczenie na okres do 3 lat, pod pojemniki do zbiórki odzieży używanej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń - nie obowiązuje.

3. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

- roczny czynsz - brak,

- aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za  rok ubiegł - brak,

- dzierżawca będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1, podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, stronach  internetowych Urzędu, ogłoszenie w prasie – Infopublikatorze.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 4. Termin wywieszenia wykazu: od 18 września 2023 r. do 9 października 2023 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
z87-2023 (PDF, 65.24Kb) 2023-09-18 13:00:50 9
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Maziar

Data wytworzenia:
18 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
18 wrz 2023, godz. 13:00

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
18 wrz 2023, godz. 13:00