Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 9/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR 9/2023

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 17 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2023 r.  poz. 40), art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1899 ze zm.)  zarządzam co następuje:

§1. Przeznaczam do dzierżawy działkę nr 421/5 o pow. 0,9392 ha, położoną w obrębie 2 miasta Moryń, stanowiącą własność gminy Moryń, oznaczoną w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00039347/2, stanowiącą nieruchomość gruntową  niezabudowaną. Działka ma regularny kształt (prostokąt). Dojazd do działki dobry - drogą gruntową.

Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako: RIVa- 0,0654ha; RIVa-0,0805ha; RV- 0,7933ha.

 

Informacja o przeznaczeniu - Dzierżawa  gruntu pod uprawy rolne, na okres do 2 lat. Nawożenie nawozami naturalnymi należy stosować w terminach wynikających z ustawy o nawozach i nawożeniu.  Nawozy naturalne stosowane na gruntach powinny być przykryte lub wymieszane z glebą nie później niż następnego dnia po wywiezieniu. Składowanie nawozów na wydzierżawionej nieruchomości będzie stanowiło podstawę do odstąpienia od umowy dzierżawy.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat - wysokość czynszu – 400,00 zł  rocznie, który będzie naliczony proporcjonalnie w stosunku do terminu zawarcia umowy.

Czynsz płatny za 2023 r. płatny w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres płatny  do 31 marca  każdego roku kalendarzowego.

Aktualizacja czynszu jeden raz do roku o procent inflacji podawany przez GUS za rok poprzedni.

Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

§2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w §1, podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń miasta i gminy Moryń, w Urzędzie Miejskim w  Moryniu, ogłoszenie w prasie lokalnej, stronach internetowych Urzędu, infopublikatorze.pl

§3. Po terminie wywieszenia wykazu na nieruchomość zostanie ogłoszony ustny przetarg nieograniczony w wyniku, którego wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie.

§4. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§5. Termin wywieszenia wykazu: od 17 stycznia 2023 r. do  7 lutego 2023 r.

§6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
18 01 2023 12 25 31 z9-2023 (PDF, 81.54Kb) 2023-01-18 12:25:31 74
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Maziar

Data wytworzenia:
17 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
18 sty 2023, godz. 12:25

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
18 sty 2023, godz. 12:25