Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 111/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr  111/2023

Burmistrza Morynia

z dnia 6 grudzień 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży następującą nieruchomość, stanowiącą własność gminy Moryń:

nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów nr 5/1 o pow. 0,0667 ha położoną w obrębie Gądno. Księga wieczysta Nr SZ1Y/00062834/3. Nieruchomość niezabudowana położona jest w południowej części wsi Gądno po lewej stronie drogi powiatowej - ul. Moryńskiej w kierunku centrum miejscowości. Nieruchomość posiada teren lekko pofałdowany. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny niezagospodarowane oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Od strony południowej przebiega ww. droga publiczna. Od strony zachodniej i północnej przylegają tereny niezagospodarowane, a od strony wschodniej tereny wykorzystywane rolniczo. Nieruchomość w części jest zadrzewiona i zakrzaczona samosiewami drzew i krzewów. Na działce zlokalizowany jest maszt – antena telefonii komórkowej z budynkiem technicznym. Ta część działki około 1/3 jej powierzchni jest w całości ogrodzona ogrodzeniem z sieci. Nieruchomość położona jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Kształt nieruchomości regularny zbliżony do kwadratu. Nieruchomość w części stanowi teren nieużytkowany. Posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej. Cechuje się korzystnymi cechami społecznymi i sąsiedzkimi.

§ 2. Przeznaczenie nieruchomości:

W Zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Moryń zatwierdzonym Uchwałą nr XXXIV/250/2014 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 2014 roku obszar, na którym położona jest działka oznaczony jest kolorem jasno żółtym paskowaniem w kolorze beżowym z oznaczeniem MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem usług.

§ 3. Cena nieruchomości: 460.000,00  

§ 4. Informacja o przeznaczeniu – sprzedaż na własność.

§ 5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  –  do 17 stycznia 2024 r.               

§ 6. Sprzedaż działki nastąpi w formie ustnego przetargu nieograniczonego lub w rokowaniach.  Do ceny osiągniętej w przetargu lub rokowaniach doliczony będzie  obowiązujący podatek Vat.

§ 7. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Moryniu, infopublikatorze.pl.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 9. Termin wywieszenia wykazu: od 6 grudnia 2023 r. do 27 grudnia 2023 r.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
111 (PDF, 79.67Kb) 2023-12-06 14:39:47 11
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Maziar

Data wytworzenia:
06 gru 2023

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
06 gru 2023, godz. 14:39

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
06 gru 2023, godz. 14:39