Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Porządek obrad XXXVIII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 17 listopada 2023 r.

Informuję mieszkańców miasta i gminy Moryń, że w dniu  17 listopada 2023 r. o godz.10.00 w Regionalnym Biurze Geoparku przy ul. Plac Wolności 2 w Moryniu, odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Moryniu odbędzie się w dniu 15 listopada 2023 r. o godz. 17.00 w Regionalnym Biurze Geoparku przy ul. Plac Wolności 2 w Moryniu.


Porządek obrad XXXVIII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 17 listopada 2023 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  • b) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości,
  • c) w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Mieszkowice o uznanie lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za ochronne,
  • d) w sprawie nadania nazwy ulicy w Moryniu,
  • e) w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości,
  • f) w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych,
  • g) w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r.,
  • h) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na lata 2024-2026,
  • i) w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie gminy Moryń,
  • j) w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Moryń,
  • k) w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2023,
  • l) w sprawie dotacji dla jednostki OSP Witnica w roku 2023,
  • ł) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2023-2030,
  • m) w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
  • n) w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady i Burmistrza dotycząca oświadczeń majątkowych.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu.

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja dyrektora ZS w Moryni dot realizacji zadan oswiatowych (PDF, 3.46Mb) 2023-11-08 17:49:14 3
projekt uchwaly a (PDF, 647.09Kb) 2023-11-08 17:46:12 9
projekt uchwaly b (PDF, 572.14Kb) 2023-11-08 17:46:12 9
projekt uchwaly c (PDF, 2.34Mb) 2023-11-08 17:46:12 22
projekt uchwaly d (PDF, 650.70Kb) 2023-11-08 17:46:12 8
projekt uchwaly e (PDF, 674.38Kb) 2023-11-08 17:46:12 7
projekt uchwaly f (PDF, 866.45Kb) 2023-11-08 17:46:12 5
projekt uchwaly g (PDF, 1.88Mb) 2023-11-08 17:46:13 6
projekt uchwaly h (PDF, 2.11Mb) 2023-11-08 17:46:13 3
projekt uchwaly i (PDF, 447.19Kb) 2023-11-08 17:46:13 5
projekt uchwaly j (PDF, 744.75Kb) 2023-11-08 17:46:13 5
projekt uchwaly k (PDF, 291.98Kb) 2023-11-08 17:46:13 5
projekt uchwaly l (PDF, 320.26Kb) 2023-11-08 17:46:13 5
projekt uchwaly ł (PDF, 2.53Mb) 2023-11-08 17:46:13 6
projekt uchwaly m (PDF, 1.31Mb) 2023-11-09 14:52:04 10
projekt uchwaly n (PDF, 393.32Kb) 2023-11-08 17:46:13 8
Plik Nazwa Data dodania Pobrań
projekt uchwaly m (PDF, 1.15Mb) 2023-11-08 17:46:13 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Leokadia Kuryłowicz

Data wytworzenia:
08 lis 2023

Osoba dodająca informacje

Leokadia Kuryłowicz

Data publikacji:
08 lis 2023, godz. 17:39

Osoba aktualizująca informacje

Leokadia Kuryłowicz

Data aktualizacji:
09 lis 2023, godz. 14:52